UiT-prosjekt fikk støtte

Det kunstfaglige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet har blitt tildelt 3,8 millioner kroner for sitt prosjekt «Art VAPO – True North». – Det er veldig gledelig å få en så stor tildeling, som kanskje er det største bidraget som er gitt gjennom dette programmet, sier prodekan Geir Davidsen ved Det kunstfaglige fakultet.