UiT får 29 millioner kroner

Norges arktiske universitet, UiT, får 29 millioner kroner av Kunnskapsdepartementet. De deler til sammen ut 110 millioner til de fire institusjonene i universitets- og høyskolesektoren som fusjonerte 1. januar. – Denne reformen har vært omfattende, og pengene kommer godt med for å gjennomføre sammenslåingsprosessene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Pengene til UiT skal også dekke universitets bistand til Samisk høgskole.