Uforklarlig mange jenter fødes i nord

Kun i vårt nordligste fylke er det de siste årene født flere jenter enn gutter. Årsaken kan verken Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå eller fødselslegen si noe om.

Tvillinger

Som eneste fylke i landet har Finnmark flere nyfødte jenter enn gutter. Det har gjentatt seg hvert år siden 2011.

Foto: Frank May / NTB scanpix

I 2014 ble det til sammen født 59 937 barn i Norge. 51,4 prosent av fjorårsmodellene var gutter, som må sies å være nokså vanlig.

På landsbasis, så vel som i verden for øvrig, fødes det nemlig årlig flere gutter enn jenter.

Men unntaket er i Nord-Norge, og bare der.

I 2014 var det kun i Troms og Finnmark at det ble født flere jenter enn gutter.

– Jeg stusset litt på det når vi så det og man vet jo veldig lite om hva som gjør denne forskjellen, sier Dag Moster hos Folkehelseinstituttet, som har lagt frem de nye tallene i dag.

For aller flest nye jenter kommer det i Finnmark. I 2014 ble det født 52,1 prosent jentebabyer lengst nord.

Og ikke nok med det: I Finnmark ble det også født flere jenter enn gutter i 2011, 2012, 2013 og 2014.

– Det er interessant at Finnmark de 4 siste årene har hatt en overvekt av jentefødsler i forhold til guttefødsler, når landsgjennomsnittet har vist en stabil overvekt av guttefødsler, sier Moster, som synes det er vanskelig å si om dette skyldes tilfeldige variasjoner.

Forklarer det med gode elskere

– Det heter seg jo at gode elskere lager jenter, og at det er mye god elskov i Finnmark viser seg jo allerede på statistikken.

Ingrid Petrikke Olsen

– Fort inn og ut og det blir gutt. Lenge inne og vente og det blir jente, er det jo også noe som heter, sier avdelingsoverlege ved fødeavdelinga i Hammerfest, Ingrid Petrikke Olsen, som ikke kan si hvorfor det fødes flere jenter i Finnmark.

Foto: Finnmarkssykehuset

Det sier avdelingsoverlege på fødeavdelinga i Hammerfest, Ingrid Petrikke Olsen. For heller ikke her kan man gjøre rede for den vitenskapelige sammenhengen som gjør at Finnmark stadig skiller seg ut med flere nye jenter enn noen andre.

– Som alltid når vi ikke klarer å fortklare ting i det moderne medisinske Norge, lener vi oss på ordtakene. De springer jo ut av gammel kunnskap, sier Olsen med et smil. Hun har flere eksempler:

– Fort inn og ut og det blir gutt. Lenge inne og vente og det blir jente, er det jo også noe som heter sier Olsen, som har har drøftet mulige årsaker med sykepleierne på avdelingen.

– Kan veie opp for kvinnene som drar

Og selv om verken Folkehelseinstituttet eller fødselslegen kan si så mye vitenskapelig etterprøvbart om årsaken, vet i alle fall Statistisk sentralbyrå noe om konsekvensene av at det blir flere jenter i nord.

– Det kan bety at Finnmark får oppleve et større fødselsoverskudd, at det blir flere Finnmarkinger totalt, når disse generasjonene blir voksne kvinner som får egne barn, sier Marianne Tønnesen ved Statistisk sentrabyrå (SSB).

Hovedtrenden er at det fødes flere gutter, men menn dør tidligere, slik at det blant de eldste i Norge totalt er flere kvinner enn menn.

Baby.

– Det kan bety at Finnmark får oppleve et større fødselsoverskudd, at det blir flere Finnmarkinger totalt på sikt, sier Marianne Tønnesen ved Statistisk sentrabyrå til NRK.

Foto: Martin Kierstein

Men den hyggeligste mulige konsekvensen er det trolig mannfolkene i nord som vil merke.

Flyttemønstre er nemlig den enkeltfaktoren som påvirker kjønnsfordelingen mest på landsbasis.

– Det kan jo også veie opp for at det er flest kvinner som flytter ut av fylket. Da har man på sikt flere kvinner å ta av, slik at det ikke blir så dystert for de mennene som blir igjen, sier Tønnesen i SSB.