Uenighet om pliktsystemet

SVs modell om pliktsystemet er bare en teoretisk beregning, mener Aps Runar Sjåstad. SV vil gi trålernes rettigheter tilbake til kystflåten, og mener det vil gi 2.300 flere fiskere og 850 flere ansatte i landindustrien. Sjåstad mener det ikke vil fungere, fordi fisken ikke er tilgjengelig for de minste båtene hele året.