NRK Meny

Uenighet om Kivijärvi-museum

Det har oppstått full krangel mellom Hammerfest kommune og det private galleriet «Verk». For tre år siden ga kultursjef i Hammerfest, Gerd Hagen, galleriet oppgaven med å lage et forprosjekt til et museum for Kåre Kivijärvis bilder. Hittil har galleriet brukt minst 150.000 kroner på prosjektet, men dialogen mellom partene har opphørt.