UDI tar massiv selvkritikk i asylrapport

Norge var ikke klar for den store strømmen av asylsøkere i fjor høst, slår UDI fast i en rapport der de kritiserer seg selv, politiet, Justisdepartementet og helsemyndighetene.

Asylsøkere i Vestleiren

Asylsøkere i Vestleiren i Sør-Varanger kommune.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

I rapporten «Beredskap høsten 2015» har Utlendingsdirektoratet (UDI) med meget kritisk blikk evaluert beredskapen som ble satt under press da antallet asylankomster ble mangedoblet, skriver Stavanger Aftenblad , som har fått tilgang til rapporten.

Blant konklusjonene i rapporten er at UDIs beredskapsplan hadde en rekke mangler og ikke tok høyde for en langvarig krise. Det førte blant annet til manglende veiledning, svak håndtering av kritiske funksjoner, for lite strategiske møter og manglende involvering av de ansatte.

Gikk imot politiets anbefalinger på Storskog

Også Politidirektoratet har evaluert arbeidet som ble gjort, da asylsituasjonen oppstod på den Norsk-russiske grensen høsten 2015.

I den foreløpige rapporten kommer det blant annet fram at Justis- og beredskapsdepartementet ba politiet om å sende tilbake asylsøkere som hadde kommet fra Russland på engangsvisum – selv om politiet ikke anbefalte dette.

Dette har den russiske ambassaden i Norge reagert sterkt på.

Tok ikke krisen på alvor

I egenevalueringen kommer UDI fram til at de burde brukt begrepet «krise» om situasjonen, i stedet for bare å sette beredskap. Direktoratet var rigget for 11.000 asylankomster, mens tallet for 2015 ble 31.145.

Videre mener UDI at politiet og Justisdepartementet ikke tok krisen på alvor. Helsemyndighetene får kritikk for ikke å ta ansvar for sin sektor langt tidligere.

Blant andre funn i rapporten er at barn forsvant på vei til registrering på Tøyen i Oslo, at asylsøkere bodde på mottak i to uker uten å få grunnleggende helsesjekk, og at 13.000 bodde på akuttmottak uten at UDI hadde tilstrekkelige opplysninger om dem.