UDI og Sør-Varanger i millionkrangel etter asylkrisen

UDI og Sør-Varanger kommune krangler om millioner for bruk av Fjellhallen som transittmottak for asylsøkere. UDI vil kun betale 8,7 millioner kroner – halvparten av hva kommunen forlanger.

Kirkenes

Sør-Varanger kommune og UDI krangler om millionregninger etter at Fjellhallen i Kirkenes ble gjort om til transittmottak for asylsøkere i fjor høst. Kommunen krever 16,5 millioner, mens UDI bare vil utbetale 8,7.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Etter lengre tids forhandlinger og brevvekslinger snakker nå ikke partene lenger direkte med hverandre, og all kommunikasjon går via advokatfirmaet Schjødt, som representerer Sør-Varanger kommune.

Statsminister på Storskog grensestasjon

Ordfører Rune Rafaelsen (Ap) er klar på at han er villig til å gå rettens vei for å få utbetalt 16,5 millioner kroner fra UDI. Her sammen med statsminister Erna Solberg og politimester i Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, på Storskog.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ordfører Rune Rafaelsen (Ap) sier at kommunen er beredt til å ta saken til retten.

– Vi har krav på å få 16,5 millioner kroner utbetalt. Dette er reelle utgifter som vi har hatt, og beløp som vi allerede har betalt våre underleverandører. Vi forventer at UDI snarest rydder opp og betaler det de skylder oss, sier Rafaelsen til NRK.

Uenige om millioner

Siden før jul har Sør-Varanger kommune og UDI kranglet om totalsummen for bruk av den kommunale Fjellhallen i Kirkenes som ankomstsenter og transittmottak for asylsøkere.

Dagbladet Finnmarken har i en rekke oppslag den siste tiden meldt om den økonomiske konflikten mellom kommunen og UDI.

Transittmottaket i Fjellhallen åpnet 24. september i fjor midt i en alvorlig asylkrise i Finnmark.

Daglig kom det mellom 100 og 200 asylsøkere fra Russland til Storskog, og mottaksapparatet i Kirkenes holdt på å knekke sammen.

Transittmottaket i Fjellhallen

Her er et bilde tatt inne i Fjellhallen før selve transittmottaket ble åpnet 24. september i fjor høst.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Det var UDI som tok initiativ til å bruke den kommunale Fjellhallen, et gammelt bomberom som i dag brukes av blant annet idretten, bekrefter Sør-Varanger kommune.

«Avtale om drift av Fjellhallen som statlig transittmottak for asylsøkere» ble signert av Sør-Varanger kommunes rådmann Nina B. Øvergaard 1. oktober og av UDI 6. oktober.

I avtalen som NRK har fått oversendt heter det at:

  • UDI forplikter seg til å dekke driftsutgifter på inntil 8,4 millioner kroner for 150 asylsøkere per døgn i perioden 24. september til 31. mars 2016. Ved 100 beboere er denne summen beregnet til 6,4 millioner kroner.
  • UDI forplikter seg til å betale en engangssum på 4,8 millioner kroner for leie og investeringer i Fjellhallen i perioden 24. september til 31. mars.
  • UDI skal betale utgiftene kommunen har for førstegangs helseregistrering, som helsesøster, lege, sykepleier, med en sum på 5,3 millioner kroner for perioden fram til 31. mars i år.

Transittmottaket i Fjellhallen skulle etter avtalen være i drift fram til 31. mars i år, men ble på kommunens initiativ avsluttet ved nyttår. UDI hadde da ikke hatt personer boende i lokalet siden 11. november.

Ankomstsenter Finnmark

Den 11. november åpnet Ankomstsenter Finnmark og UDI flyttet asylsøkere bort fra Fjellhallen.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Allerede i desember startet uenighetene om de økonomiske rammene i avtalen. I et brev signert kontraktskoordinator Kjartan Nilsen 1. desember heter det at:

  • «Avtalen har særdeles høye priser i forhold til tilsvarende avtaler UDI har på denne typen mottak. Den avtalte leieprisen oppfatter UDI er i strid med husleielovens bestemmelser. UDI gjør derav krav om reforhandling av de unormalt høye økonomiske betingelsene i avtalen.»

Videre reagerer UDI på at Sør-Varanger kommune forlanger 7 272 kroner inkludert fellesutgifter i årlig leie per kvadratmeter i Fjellhallen:

  • «I Oslo sentrum betaler UDI kr. 1 960 pr kvm inkludert fellesutgifter for nyoppussede kontorlokaler. Kvadratmeterprisen som Sør-Varanger kommune forlanger er graverende høy i forhold til utleieobjektets fasiliteter og ytelse.»

Sør-Varanger kommune krever totalt 16,5 millioner kroner fra UDI for driften av mottaket.

Det betyr en døgnpris på 337.000 kroner de 49 dagene det bodde mennesker i Fjellhallen, melder Dagbladet Finnmarken, som denne uken meldte at UDI mener kommunen har feilfakturert en rekke varer og tjenester – blant annet en drosjetur til finsk Neiden den 6. august – halvannen måned før Fjellhallen åpnet.

UDI er kun villige til å betale ut 8,7 millioner kroner, framkommer det av et brev signert UDI-sjef Frode Forfang 29. mars.

NRK har vært i kontakt med UDI, men ingen vil kommentere saken ytterligere.

Storskog grensekontrollsted

Siden 30. november har det ikke kommet en eneste asylsøker over den russisk-norske grensen på Storskog.

Foto: Amund Trellevik/NRK