NRK Meny
Normal

UDI har fremdeles ikke betalt asyl-regning i Kirkenes

Et halvt år etter at transittmottaket i Fjellhallen åpnet, har UDI fortsatt ikke betalt kommunen for anlegget. UDI mener kommunen har tatt seg for godt betalt.

Kirkenes

På kort tid ble det etablert et transittmottak i Kirkenes med plass til 150 mennesker. UDI har fremdeles ikke betalt kommunen for dette mottaket.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

I september 2015 ble daværende ordfører Cecilie Hansen bedt av UDI om å opprette et transittmottak for asylsøkere i Kirkenes.

Kort tid etterpå ble Fjellhallen, et tilfluktsrom og gymsalanlegg i byen, gjort klart til å ta i mot og huse 150 mennesker.

– Vi skulle ta imot disse menneskene på en skikkelig og god måte. Det skulle ikke gå ut over vårt tjenestetilbud til innbyggerne. Og det måtte skje raskt, sier Hansen.

Cecilie Hansen

Tidligere ordfører Cecilie Hansen (Sp).

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

– Jeg er svært skuffet over den behandlingen vi nå får. Jeg tror at den erfaringen vi har hatt med å opprette dette transittmottaket og håndtere denne krisen er noe UDI tvert imot burde ha lært av, sier Hansen.

«Utnyttet situasjonen»

Før jul ble det klart at UDI mente at Sør-Varanger kommune hadde tatt seg i overkant godt betalt for de tjenestene de tilbydde direktoratet.

I et brev fra UDI som ble publisert i avisa Finnmarken tidligere i vinter står det:

  • «Etter UDIs syn har Sør-Varanger kommune grovt utnyttet den vanskelige situasjonen UDI var stilt overfor. UDI viser i den forbindelse til at andre kommuner i langt større grad har vist samarbeidsvilje og ikke på samme måte utnyttet den pressede situasjonen.»

Storskog grensekontrollsted

Sør-Varanger kommune måtte etablere et transittmottak da asylsøkere begynte å strømme over den norsk-russiske grensen på Storskog.

Foto: Amund Trellevik/NRK

UDI vil betale, men ...

Benjamin Strandquist er rådgiver i region- og mottaksavdelingen i UDI. Han forklarer brevet som ble sendt til kommunen slik:

– Dette var en formulering som ble gjort i lys av det inntrykket vi satt med på dette tidspunktet. Men vi har siden den gang vært i dialog med kommunen, og begge parter er innstilt på å finne en løsning, sier Strandquist.

UDI er nå innstilt på å gjøre opp for seg, men mangler fortsatt dokumentasjon på deler av utgiftene til kommunen.

– Vi kommer nå til å betale ut 3,6 millioner kroner i et midlertidig oppgjør for utgifter som er tilstrekkelig redegjort for. Så får vi ta det andre når vi får dokumentasjon på det, sier Strandquist.

Penger kommunen ikke har

Enn så lenge har ikke Sør-Varanger kommune mottatt noe betaling, fortalte rådmann Nina Bordi Øvergaard i sin orientering til kommunestyret onsdag.

For en kommune som Sør-Varanger er dette penger man i utgangpunktet ikke har.

– Dette går ut over likviditeten til kommunen. Vi har betalt alle våre fakturaer til underleverandører. Det er millioner det er snakk om, sier varaordfører Lena Norum Bergeng.

– Kan dette bli en rettssak?

– Det vet vi ikke. Vi håper jo at vi kan løse dette, sier Bergeng.

– Kan få konsekvenser

Tidligere ordfører Cecilie Hansen mener UDI har opptrådt uverdig, og at dette kan få konsekvenser om lignende kriser skal oppstå igjen.

– Dersom dette er måten man skal bli behandlet på av UDI, tror jeg det er svært få kommuner som er velvillig til å stille opp, sier Hansen.