Uaksetabelt

Troms Høyre reagerer på at bondelaget ikke er invitert til å være med på arbeidet med å lage en regional plan for reindrift i Troms. Det er fylkeskommunen som har satt i gang arbeidet med planen. Høyres Ole Johan Rødvei sier at reindrift og landbruk er to likestilte næringer. Høyre mener at det er uakseptabelt at bare reindrifta er med på arbeidet, og tar saken opp i fylkestinget i neste uke.