Tunnel gjør slutt på tradisjonsrik samisk markedsplass

Ny tunnel betyr slutten for den tradisjonsrike markedsplassen på Isnestoften i Alta kommune. Her har samiske familier stått i snart femti år og solgt suvenirer til turister som kjører forbi. Neste år er det slutt.

Per Henrik Eira

Per Henrik Eira mister kundene sine på Isnestoften når E6 flyttes inn tunnel forbi markedsplassen hans.

Foto: Hanne B. Nordvåg / NRK

– Da må vi pakke vekk herfra. Det er ikke vits å stå her når det ikke er vei her lenger. Da blir det kjedelig å være her, sier Per Henrik Eira.

Han er reindriftssame i Lakkonjarga reinbeitedistrikt. Om sommeren pleier han sammen med Ellen Eira og flere andre av Lakkonjarga-samene, å sette opp boder på Isnestoften, rett ved E6.

– Her selger vi reinsdyrhorn, litt kjøtt, litt håndarbeid, kofter, skaller, skinnvesker, dukkeklær og sameluer, forteller Ellen Eira.

Ellen Eira

I snart femti år har familien til Ellen Eira solgt varene sine på Isnestoften. Nå er framtida usikker.

Foto: Hanne B. Nordvåg

Tunnel gjennom hellig fjell

I snart femti år har samene solgt varene sine her på Isnestoften. Mange av turistene som er på vei til og fra Nordkapp, stopper her. Eira forteller at tyskere, nederlendere, italienere, franskmenn, dansker og finner synes det er spennende å se på varene, og på helleristningene på stedet. Er de heldige får de også en oppvisning av samisk kultur.

Men når E6 fra neste høst legges i en tunnel gjennom fjellet Ailigas, blir det slutt på tradisjonen på Isnestoften, da er det få som tar veien forbi markedsplassen. Eira synes det er trist at tunnelen skal gå gjennom Ailigas, som de i lang tid har betraktet som et hellig fjell.

– Det er trist at de skal ødelegge vårt fjell. Jeg kaller det for vårt. Vi har vært her i flere 100 år. Det er det eldste reinbeitedistriktet som finnes her. Vi har prøvd å gjøre litt motstand, men det nytter ikke. De tar seg bare til rette, og begynner å lage det de har planlagt, sier Eira.

Reinsdyrhorn

Reinsdyrhorn er populære varer for turistene som besøker markedsplassen på Isnestoften.

Foto: Hanne B. Nordvåg / NRK

Ønsker å skape nytt handelssted

Planen for samene er å skape et nytt handelssted på Eidsnes, hvis kommunen tillater det. Men Per Henrik Eira kommer fremdeles til å holde på Isnestoften. Han har et sommerhus her, og det har han har ingen planer om å selge.

– Det er så fin plass det her, jeg har til og med rein rundt huset. Det er mitt høydepunkt når jeg kommer til huset at det er reinsdyr på yttersiden.

Både Per Henrik og Ellen Eira innrømmer at de er spent på hvordan framtida blir.

– Vi vet ingen ting om det som kommer. Vi får bare å vente og se, sier Ellen Eira.