NRK Meny

Tryggere strømforsyning i fylket

Statnett har brukt 170 millioner på å bygge ut og renovere en trafostasjon i Lakselv, som regnes som en av fylkets viktigste punkter for trygg kraftforsyning i Finnmark. Stasjonen ble først satt i drift i 1974, og den siste oppgraderingen fører til et sikrere anlegg. Ved å hente inn kraft fra stasjonene i Adamselv, Skaidi og Alta, vil Statnett oppnå sikker forsyning uansett om en av linjene skulle falle ut. Trafostasjonen åpnes i dag i Lakselv, og vil ha en levetid på 30 til 50 år.