Tror på stort miljøengasjement for en rein Repparfjord

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø mener motstanden mot gruvedrift i Repparfjorden, kan skape samme engasjement som den såkalte Black Snake-saken i USA. Der indianere har fått støtte fra en hel verden.

Silje Lundberg

Norges Naturvernforbunds leder Silje Lundberg, vil på ny protestere mot å bruke Repparfjord som deponi for gruveavfall.

Foto: Privat

– Vi har sett et internasjonalt engasjement og solidaritet i forhold til Black Snake- saken. Det håper jeg vi skal se når det gjelder Repparfjord i Finnmark også, sier stortingsrepresentant fra Finnmark SV, Kirsti Bergstø.

Black Snake er navnet på en oljerørledning som er planlagt bygd gjennom et indianerreservat i staten Nord-Dakota.

I går kom klarsignalet fra Klima- og miljødepartementet som rydder den siste tvilen av veien i forhold til å benytte havbunnen i Repparfjord som deponi for gruveavfall. Dette kan bety en opptrapping av aktiviteten hos gruvemotstanderne.

Håper på engasjement i kampen for rein Repparfjord

Kirsti Bergstø, SV

Kirsti Bergstø håper på stort engasjement for å bevare Repparfjorden rein for gruveavfall.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Demonstrasjonene Black Snake- saken har samlet urfolk fra hele USA, og gjennom sosiale medier har en hel verden blitt engasjert for å stanse utbyggingen av rørledningen. Bergstø mener Repparfjord-saken i Finnmark kan sammenliknes med det som skjer i Nord-Dakota.

– Mange organisasjoner og enkeltpersoner har engasjert seg i kampen for en rein Repparfjord. Nå håper jeg man skal klare å vise en hel verden hvordan vi setter våre egne ressurser på spill, sier Kirsti Bergstø.

Norges Naturvernforbundets leder Silje Lundberg ruster også opp til ny innsats mot bruk av Repparfjord som deponi for gruveavfall. De mener kampen ikke er tapt. Også Lundberg mener det er tydelige paralleller mellom det som skjer i USA og i Repparfjord.

– Også her er det storsamfunnet som har interesser som går på tvers av miljø- og urfolks interesser, sier Silje Lundberg.

Vil ikke gi selskapet navnet Nussir- snake

Sametingspresident Vibeke Larsen, sier hun synes departementet sin avgjørelse er beklagelig. Hun mener å gi selskapet Nussirs tillatelse til å dumpe gruveavfall i Repparfjorden, vil få konsekvenser reindrifta og for kystfiske i området. Likevel vil hun ikke sammenlikne Black Snake-saken med Nussir prosjektet.

– Vi har mange ulike inngrep i naturen som fører til begrensninger for de tradisjonelle næringene. Men vi har ikke fått en Nussir- snake her, det vil jeg ta avstand fra, sier Vibeke Larsen.

Elisabeth Gammelsæter og illustrasjon av fjorddeponi

Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter tror bergverksindustri blir både for lokalsamfunnet og for Norge.

Foto: Norsk Bergindustri / Nordic Mining

Urettferdig sammenlikning

Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter reagerer på sammenligningene mellom oljerørledningen i USA og Nussirs gruve prosjekt i Kvalsund.

– Jeg synes det er en urettferdig sammenligning. Innspill fra miljøbevegelsen og urfolks representanter er vektlagt. Nussir er et godt prosjekt. Jeg tror dette blir bra både for lokalsamfunnet og for Norge, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter.