Troms og Finnmark strides om den assisterende fylkesmannen

Fylkesmannen i Troms krever at assisterende fylkesmann for den nye regionen skal sitte i Tromsø. – Uaktuelt, er svaret fra Fylkesmannen i Finnmark.

Elisabeth Aspaker

Elisabeth Aspaker blir ny fylkesmann for Finnmark og Troms fra 1. januar 2019. Det er bestemt fra regjeringens side at hun skal sitte i Vadsø. Men hvor den assisterende fylkesmannen skal sitte, blir Troms og Finnmark ikke enige om.

Foto: Kristian Dugstad / NRK

– For oss er det viktig at både fylkesmannen og den assisterende fylkesmannen sitter i Vadsø, i tillegg til andre tilhørende ledere. Dette er veldig viktig, sier fylkesvaraordfører i Finnmark, Tarjei Jensen Bech (Ap).

Det pågår nå en intens dragkamp om makt og arbeidsplasser mellom Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms. De to embetene hadde frist til 1. mars med å komme fram til en ny organisering, men foreløpig er ingenting bestemt.

Tarjei Jensen Bech

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) mener det er svært viktig at både fylkesmannen og den assisterende fylkesmannen sitter i Vadsø.

Foto: Finnmark fylkeskommune

Har bedt om hjelp

Fristen for å komme fram til en løsning er dermed utsatt en måned, og fylkesmennene har bedt om hjelp fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet – i likhet med sammenslåingsprosessen mellom Finnmark og Troms fylkeskommune.

Regjeringen har fastsatt at øverste leder skal ha kontorsted i Vadsø. Resten av organiseringen har regjeringen overlatt dagens fylkesmenn å avgjøre lokalt. Det har stoppet opp allerede ved hvor den assisterende fylkesmannen skal ha sitt kontorsted, etter det NRK får opplyst.

Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen på Andøya

Jan Tore Sanner (Høyre) var kommunal- og moderniseringsminister fram til regjeringsutvidelsen i januar. Mens Sanner var kommunal- og moderniseringsminister bestemte han at Fylkesmannen i den nye storregionen skulle ha Vadsø som hovedkontor.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Fylkesmannen i Troms mener assisterende fylkesmann må ha kontorsted Tromsø, mens Fylkesmannen i Finnmark mener det blir uforenlig med kongelig resolusjon om at Vadsø skal være hovedkontor.

– Handler om suverenitet

Etter det NRK kjenner til er frykten hos Fylkesmannen i Finnmark at en assisterende fylkesmann i Tromsø vil åpne for at andre ledere også skal være i Tromsø, og at det nye embetet da på sikt vil bli ledet fra Tromsø.

– Dette handler både om tilstedeværelse ved grensen i øst, sikkerhetspolitikk og suverenitetsledelse av landområdene i Øst-Finnmark, kommenterer Tarjei Jensen Bech.

Han er ikke overrasket over at forhandlingene mellom fylkesmennene har møtt på problemer.

– Det er jo store avstander, og når man har to lokasjoner, så vil det føre til uroligheter mellom disse. Dette har vi sett i forhandlingene mellom fylkene også, sier fylkesvaraordføreren.

– Ledd i sentralisering

Leder i Kommunenes sentralforbund (KS) i Finnmark, Kristina Hansen, mener det er urovekkende at problemene har kommet i en så tidlig fase av sammenslåingsprosessen. Hansen, som også er ordfører i Nordkapp, ønsker å se konflikten i et større perspektiv.

– Dette er et ledd i sentraliseringen av makt. Som representant for Finnmark er jeg mot at all makt skal flyttes til Tromsø.

Kristina Hansen

Kristina Hansen, som også er ordfører i Nordkapp kommune for Arbeiderpartiet, er leder for KS (Kommunenes sentralforbund) i Finnmark. Hun er sterkt kritisk til at makt flyttes fra Finnmark til Tromsø.

Foto: Allan Klo / NRK

Tarjei Jensen Bech har gjort seg opp en mening om hva han mener departementet bør gjøre i forbindelse med striden om fylkesmennene:

– De må legge klare føringer, spesielt rundt Vadsø. Det er viktig med bosetting i Øst-Finnmark, også for nasjonen Norge.