Trenger ikke rapportere om nestenulykker

Sjøfartsdirektoratet krever kun rapportering av «svært alvorlige sjøulykker» der det er snakk om fare for liv og forurensning. Bekymringsfullt, mener lederen i Fergeaksjonen Hasvik-Loppa.

Ferge med åpen baugport

MF Bergsfjord er her midtfjords med åpen baugport, etter en feil på skipets hydraulikkslange. Ikke lovlig, sier Sjøfartsdirektoratet.

Foto: Privat

NRK meldte mandag at MF Bergsfjord i starten av juli gikk med åpen baugport på strekningen Øksfjord – Tverrfjord.

Rapportert om flere hendelser

Det er ingen automatikk at slike hendelser blir rapportert inn for myndighetene, i dette tilfellet Sjøfartsdirektoratet.

Aina Nilsen

Aina Nilsen, leder i Fergeaksjonen Hasvik-Loppa.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi ser med stor bekymring på at rederiet ikke er pliktig å innrapportere dersom det ikke er snakk om nestenulykker med fare for liv eller forurensning, sier leder i Fergeaksjonen Hasvik-Loppa, Aina Nilsen.

Innbyggerne i Hasvik og Loppa har de siste månedene rapportert flere problemer med de nye gassfergene som ble satt inn ved årsskiftet.

Blir kontaktet av passasjerer

Men det er ikke alle hendelsene som blir meldt videre til Sjøfartsdirektoratet fra rederiet som driver ferger på samband i Norge.

– Vi har flere meldinger fra passasjerer som reagerer og som kontakter oss med beskjed om at «det og det har skjedd». Det viser seg at det ikke er slik at dette alltid blir rapportert videre til myndighetene, sier Nilsen.

Nydøpt Bergsfjord
Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Sjøfartsdirektoratet mener på sin side at det ikke er grunn til bekymring selv om det ikke er krav om rapportering av nestenulykker.

«Rederiene har et ansvar»

I en e-post til NRK skriver de at «rederiene har et ansvar for å sikre at den løpende driften av fartøyet er innenfor regelverkets rammer og at fartøyet er i tilfredsstillende teknisk tilstand.»

Direktoratet understreker at de oppfordrer rederiene til å rapportere også nestenulykker.

– I ulykkesforebyggende arbeid er informasjon fra hendelser som nesten førte til en alvorlig ulykke nøkkelen til å forebygge at det neste gang kan skje noe svært alvorlig, skriver de.

– Det er viktig for oss at vi i felleskap med rederiene kan lære mer av ulykker. Rapportene kan føre til at andre alvorlige ulykker unngås.

Direktoratet følger på sin side opp rederienes håndtering og rapportering gjennom revisjoner.

Hendelser med fergene i Hasvik og Loppa har blitt frivillig rapporter til direktoratet, på tross av at de ikke karakteriseres som «alvorlige sjøulykker». Det mener Nilsen er positivt, men ikke nok.