Trapper opp kontrollen

Fiskeridirektoratet trapper opp kontrollen med rømming av yngel fra settefiskanlegg. I et landsomfattende prosjekt, kontrollerer direktoratet vassdrag nært slike anlegg. Ved en kontroll i tre elver i Sør-Troms, resulterte i én fanget lakseyngel. - Forskning viser at rømming fra settefiskanlegg er underrapportert, sier seniorkonsulent i Fiskeridirektoratet, Baard Baik.