Transportforsker:– Må fylle flyene før investorene banker på døra

Ola Giæver vil ha flere eiere inn i FlyViking. Det kan bli vanskelig, mener transportforsker.

Ola Giæver

ØNSKER FLERE EIERE: Ola Giæver har vært i lufta i en uke. Nå gjør han selskapet klart for flere eiere.

Foto: Ola Helness / NRK

– Jeg ønsker flere inn på eiersiden fordi vi skal ha en sterkere økonomisk ryggrad til å utvide, sier eier og kaptein i FlyViking Ola Giæver, som planlegger at selskapet skal bli en landsdekkende operatør på kortbanenettet.

Det var Nordlys som omtalte saken først.

For en uke siden tok FlyViking av for aller første gang. Emisjonen som nå planlegges vil ha en totalsum på over 100 millioner kroner.

Men det kan bli utfordrende å finne investorer, mener førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved Nord Universitet Gisle Solvoll.

– FlyViking har hatt store etableringskostnader og hvis de ikke klarer å fylle de flyene som planlegges satt i drift, er det neppe mange investorer som vil banke på døra til Ola Gjæver.

Gisle Solvoll

Førsteamanuensis Gisle Solvoll ved Nord Universitet mener utgiftene ved oppstart allerede tærer på kapitalen. På kort sikt er kapitaltilførsel helt nødvendig, mener Solvoll

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Framstår ikke som interessant akkurat nå

– Kan selskaper som Hurtigruten, Norwegian eller Sparebank 1 være aktuelle?

– Jeg tror ingen av disse er aktuelle. Sparebank1 har helt andre formål med sin virksomhet enn å gå inn på eiersiden i et flyselskap, og jeg tror neppe Hurtigruten eller Norwegian vil kjøpe seg inn i selskapet, selv om de er i samme bransje.

Solvoll sier videre at de neste månedene er avgjørende for Giæver.

– Generelt fremstår nok ikke FlyViking per i dag som et interessant selskap for investorer som vil ha avkastning på sine penger. Til det er usikkerheten knyttet til lønnsomhet innenfor regional luftfart altfor stor.

Giæver sier de ikke er i samtaler med noen, men at emisjonen vil være klar i løpet av sommeren eller høsten.

Han sier også at kostnadene de har ved oppstart er helt normalt og at de ikke har behov for kapitaltilførsel akkurat nå.

– Jeg har fått mange henvendelser, men har satt alle på vent. Vi ønsker å ha et selskap som er oppe og går før vi snur oss rundt.

I samtaler med Norwegian

Flygesjef i FlyViking sa i forrige uke til NRK at de ønsker samarbeid med Norwegian i forbindelse med gjennomgangsbilletter. Om Norwegian er en potensiell eier vil ikke Giæver si noe om. Han vil heller ikke bekrefte at de er i samtaler med selskapet.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian, sier de har hatt flere samtaler med Giæver. Sandaker-Nielsen skriver i en e-post til NRK:

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen bekrefter at Norwegian har hatt flere samtaler med Ola Giæver. Hva samtalene handler om er fortsatt en hemmelighet

Foto: NRK

«Vi synes det er hyggelig at FlyViking ønsker å samarbeide, men hva vi samtaler om når vi møtes blir mellom oss.»

Solvoll mener det er for tidlig å spekulere i hvem som kan være aktuelle på eiersiden. Men:

– Det er mye kapital som skal til, så det må i så fall være en investor som har mye penger og som er villig til å påta seg en betydelig risiko.