Trangt for småkommunene: – Straffer dem som ikke vil slå seg sammen

Loppa og Gamvik er de store taperne i regjeringas forslag til statsbudsjett. – Småkommuner som ikke vil slå seg sammen, blir straffet, mener lederen for regionrådet i Vest-Finnmark.

Øksfjord, Loppa

LITEN OG FATTIG: Loppa kommune, her representert ved kommunesenteret Øksfjord, er så langt taperen i statsbudsjett-sammenheng.

Foto: André Bendixen / NRK

Mens de fleste kommunene får dekket prisveksten, blir det kutt i Finnmark. Det går fram av oversikten som Fylkesmannen i Finnmark har publisert på sine nettsider.

Mange av de minste kommunene får størst kutt. Loppa må kutte 3,4 prosent, og Gamvik, Hasvik og Berlevåg følger hakk i hæl på liste over dem som må stramme inn mest neste år.

– Virker som straff

I Finnmark er det bare én kommune som får vekst neste år, og det er Hammerfest. Ordfører Alf E. Jakobsen er fornøyd for sin egen del. Men som leder av Vest-Finnmark regionråd liker han ikke at de små må kutte mest.

Alf E. Jakobsen

Ordfører og regionrådsleder Alf E. Jakobsen

Foto: Rune Berg/NRK

– På meg virker det som om man har laget et inntektssystem som skal straffe de minste kommunene. Det er nesten sånn å forstå at straffen kommer fordi man har vært skeptisk til kommunesammenslåing, sier Jakobsen

Av Finnmarks 19 kommuner er det bare Kvalsund og Hammerfest slår seg sammen frivillig.

– Det er varslet fra Jan Tore Sanners side at inntektssystemet vil slå negativt ut for småkommunene. Man har prøvd å stimulere økonomien for større enheter. Det vil utarme småkommunene, sier Jakobsen.

Han oppfatter det som en form for tvang.

– I ytterste konsekvens kan det være noen som ser at de må slå seg sammen for å overleve i dette systemet. Jeg synes ikke noe om denne måten å gjøre det på.

Jakobsen håper det kan være mulig å endre systemet i Stortinget behandler statsbudsjettet, og peker på KrF som jokeren.

Frank Bakke-Jensen og Siv Jensen

EU- og EØS-minister Frank Bakke-Jensen mener det ikke stemmer at kommunene i Finnmark kommer dårligere ut på Statsbudsjettet for 2018.

Foto: André Bendixen / NRK

Reell nedgang

EU- og EØS-minister Frank Bakke Jensen påstår til NRK at statsbudsjettet er et godt budsjett for kommunene i Finnmark, og mener man leser tabellen over kommunenes økonomi feil.

– Hammerfest er den eneste kommunen som har økning over landsgjennomsnittet. Men det er ikke nedgang i inntektene til kommunene i Finnmark. De har i 2016 hatt gode resultat og god økonomi, og vil få frie inntekter til å drive godt i tiden framover, sier Bakke-Jensen.

Men Frank Bakke Jensen henviser til økningene i kroneverdi. Ifølge Fylkesmannens tabell vil den forventede pris- og lønnsveksten spise opp økningen for 18 av 19 kommuner, slik at bare Hammerfest går i plus (se tabell nederst i artikkelen).

Kommunene i Finnmark kan få litt mer penger etter hvert. Det er kommet en ny modell for det såkalte skjønnstilskuddet, der Fylkesmannen venter med å fordele de siste 12 millionene. De skal gå til dem som trenger det mest.

Dette er likevel ikke nok til å endre bildet av at kommunene Finnmark kommer dårligere ut enn en gjennomsnittet.

Veksten i kommunesektoren er på 2,6 prosent, noe som skal være nok til å dekke lønns- og prisveksten. Finnmark må nøye seg med 0,7 prosent lavere vekst, altså en reell nedgang.

Men de største er skjermet: Hammerfest får en netto vekst på 1,3 prosent, og Alta står omtrent på stedet hvil med bare 0,2 prosent i minus.

Fylkesmannens oversikt over bevilgninger til kommunene i Finnmark (forslag)

Her er Fylkesmannens oversikt over hvordan forslaget til statsbudsjett vil slå ut for de enkelte kommunene i Finnmark.