Trålkonsesjonene må tilhøre landsdelen

Finnmark fylkeskommune støtter pliktkommisjonens forslag om endringer i pliktsystemet. Men står fast på at trålkonsesjonene må tilhøre landsdelen.

Trålpose

Fylkesutvalget mener fisken i havet, også den som tas av trålere, fortsatt og i fremtiden må være knyttet til landsdelen.

Foto: Brennpunkt / NRK

– Vedtatt mot en stemme, oppsummerte Runar Sjåstad fylkesordfører (Ap).

Kun Fremskrittspartiet stemte mot innstillingen som lå på bordet fra fylkesrådmannen når fylkesutvalget tirsdag denne uken vedtok sitt høringssvar til regjeringen.

Ekspertutvalget slo i sin rapport fast at leveringsplikten i dag ikke fungere etter intensjonen. Det samme mener nå fylkeskommunen.

Enig med ekspertutvalget

Fylkesutvalget i Finnmark fylkeskommune stemte for innholdet i fylkeskommunens uttalelse til pliktkommisjonen rapport, som nå er ute på høring fra regjeringen.

– Vi mener at fisken i havet, også den som tas av trålere, fortsatt og i fremtiden må være knyttet til landsdelen vår, sa Remi Strand (Ap) under fylkesutvalget.

Remi Strand

Remi Strand (Ap) og fylkesutvalget støtter pliktkommisjonens forslag om endringer i pliktsystemet.

Foto: Robin Mortensen/NRK

Både Ap, KrF, Høyre og Venstre samlet seg om et felles forslag til uttalelse bestående av 14 punkter der de blant annet mente at trålkonsesjonene som ikke overholder pliktsystemet skal omfordeles.

Forslaget innebærer også at måten torskeressursene utnyttes på, bør utredes nærmere. Både økonomisk og bærekraftig.

Fylkeskommunen mener at de kystsamfunn som har vært knyttet til pliktsystemet, skal komme styrket ut av dette.

Fremmet endringsforslag

Bengt Rune Strifeldt (Frp) påpeker at de ikke stemte mot rådmannens innstilling, men mot endringsforslaget til Ap.

– Det som ble stemt for var fylkesrådmannen sitt forslag, med endringer fra Ap og Frp. Hvor Ap, Høyre, Venstre, Sp og KrF stemte for Ap sitt forslag, og Frp stemte for det forslaget vi fremmet.

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt i Frp.

Foto: Robin Mortensen / NRK

Strifeldt sier det hersker enighet om at pliktsystemet har blitt uthulet over tid.

– Det gjør at pliktsystemet i stor grad ikke fungerer etter den intensjonen som det opprinnelig var tenkt.

Høringssvaret fra fylkesutvalget skal nå behandles i fylkestinget før det blir sendt til regjeringen.