NRK Meny
Normal

Tok opp urfolks problemer

Statsminister Kjell Magne Bondevik og sametingspresident Sven-Roald Nystø gikk sammen inn for å ta opp russiske urfolks rettigheter med den russiske statsministeren Mikhail Fradkov.

Av:

Johs Kalvemo

På møtet i Moskva ville Bondevik bidra til å bedre forholdene for urfolk i Russland.

- Hensikten var å medvirke til bedre forhold for urfolkene også på russisk side. Dette gjelder en lov om territorier for tradisjonell bruk som ikke har trådt i kraft i Russland, fordi de mangler virkemidler og redskap til å forvalte den. Dette gjorde jeg statsminister Fradkov oppmerksom på, og han lovte å se på saken, sa Bondevik etter møtet.

Større tro

På møtet deltok også sametingspresident Sven-Roald Nystø, og han har tro på at noe blir gjort i denne urfolkssaken.

- Selvfølgelig har jeg tro på at når statsministeren i Russland sier at dette skal vi se nærmere på og når statsministeren i Norge reiser denne saken, så har jeg tro på at det blir gjort. Fordi at forrige gang da parlamentarikere fra vestlige land var i Russland og snakket om urfolk, så ble det fulgt opp i etterhånd. Det fortalte visepresidenten Pavel Suljansiga i Raipon. Det var også derfor han ba meg om å reise saken.

–Hvorfor ikke få i stand en avtale når det gjelder situasjonen og utviklingen for urfolk?

- En avtale om urfolk er jo en god ide, men tida er ikke moden for det. Det må gjøres et fotarbeid først, både i Russland og i Norge på det området, sier Nystø.

Oppfordret russerne

For Russland har et stykke å gå i forhold til å bedre urfolks rettigheter. De har heller ikke ratifisert ILO-konvensjonen. Det vil imidlertid Bondevik oppfordre russerne til å gjøre.

- Men jeg håper at Russland finner grunnlag for det så snart som mulig, og vi skal stimulere og oppfordre dem til det.