To lensmannskontor kan forsvinne – ordfører frykter lovløshet

Et forslag om å legge ned to lensmannskontorer i Øst-Finnmark møter motstand. Ordfører Trond Einar Olaussen i Gamvik frykter det blir fritt fram for de med uærlige hensikter dersom politiet forsvinner fra Mehamn.

Mehamn

Mehamn ytterst på Nordkyn-halvøya kan miste lensmannskontoret.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Politiet i Finnmark har i dag lagt fram sin egen arbeidsgruppes forslag til endringer i polititjenesten i fylket.

Her går det fram at Finnmark foreslås delt inn i to driftsenheter med hver sin leder i henholdsvis Kirkenes og Alta.

I tillegg skal de to enhetene deles inn i fem tjenesteenheter, som ifølge iFinnmark.no vil være inndelt slik:

  • Alta, Kautokeino og Loppa
  • Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp
  • Sør-Varanger, Vadsø, Varanger og Nesseby
  • Tana, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik og Lebesby
  • Karasjok og Porsanger

– Må ha politi lokalt

I rapporten som politikerne nå blir presentert for går det fram at lensmannskontoret i Mehamn og lensmannskontoret i Nesseby legges ned. Argumentene er at det er relativt kort avstand fra Mehamn til Kjøllefjord der politiet på Nordkyn vil samle sine ressurser, og fra dagens kontor i Nesseby og til Tana bru.

– Det nytter ikke at det bare er 35 kilometer fra Kjøllefjord til Meham når vi i løpet av en vinter kan ha 100 dager med stengt eller kolonnekjørt vei på grunn av dårlig vær, sier ordfører Trond Einar Olaussen i Gamvik kommune.

Trond Einar Olaussen
Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Folk i Mehamn mener jo at det i dag bare er politiet som ikke har oversikt over for eksempel narkotikamisbruk. Jeg er ikke imot endringer, men jeg er motstander av at noe skal legges ned. Vi kan ikke bli fri for politi, sier Olaussen som mener samfunnet bør ha råd til politi på samme måte som man har råd til sykebiler og brannvesen.

Han er dessuten kritisk til at endringene skal føre til at politiressursene samles i Kjøllefjord.

– Det bor mer folk i Mehamn og Gamvik og vi har dessuten flyplass. Nå skal vi ikke legge opp til noen krangel mellom Kjøllefjord og Mehamn, men dette kan vi ikke godta, sier Olaussen.

Endringene ivaretar beredskap

I rapporten som ligger til grunn for forslaget om endring går det imidlertid fram at publikumstjenestene like godt kan utføres fra Kjøllefjord og at den aktive tjenesten kan gjennomføres slik at det er patruljering og tilstedeværelse.

Rapporten underslår dog ikke at dårlig vær kan være en utfordring, men viser til at statistikken ikke underbygger at Mehamn må ha eget tjenestested.

Også for kontoret i Varangerbotten trekkes avstanden til Tana bru fram som overkommelig for å opprettholde beredskap.

Til iFinnmark.no sier varaordfører Oddvar Betten at de har sett dette komme og at forslaget er som forventa.

Forslaget om endringene i strukturen av lensmannskontorer skal nå ut på høring i kommunene før Politidirektoratet tar sin beslutning 15. januar 2017.

En ny organisering skal ikke settes i verk før 1. juli neste år.

Laster kart, vennligst vent...

Lensmannskontorene i Mehamn og Varangerbotn foreslås nedlagt, og politiet i Finnmark deles i to driftsenheter med sete i Kirkenes og Alta, dersom arbeidsgruppens forslag til ny organisering blir stående.