To bjørn felt i Finnmark

Én av dem felt etter at den hadde jaget finsk sau som hadde forvillet seg over grensen.

Første bjørn skutt på lisensjakt

Bildet er fra en tidligere felling.

Foto: Steinar Wikan (SNO)

Magne Asheim

Magne Asheim forteller at begge bjørnene var ung.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

To bjørn, derav en binne, ble i helgen felt i Finnmark. Lisensjakten på bjørn er dermed stoppet i Troms og Finnmark for i år.

– Fredag ettermiddag ble det felt en liten hannbjørn i Polmak i Tana, etter at lokale jegere hadde sett etter den i flere dager, forteller Magne Asheim, rovviltkoordinator for Statens naturoppsyn i Finnmark.

Bjørnen hadde blir observert jagende på finsk sau.

– Finsk sau hadde kommet over på norsk side. Den finske saueeieren som leitet etter sauene sine, så bjørnen og varslet lokale jegere. Noen dager senere ble bjørnen felt, sier Asheim.

Binne felt

Opprinnelig var kvoten maksimalt tre bjørner, hvorav inntil en binne og hvorav en av bjørnene i den totale kvoten kunne felles i Troms.

Lørdag ble ei lita binne felt i nedre del av Pasvik.

– Det betyr at to bjørn er skutt av en kvote på tre. Men siden det var en binne som ble felt, og det kun var ei binne på kvoten, er lisensjakten stoppet for i år.

Begge de to bjørnene blir sett på som unge, men Statens naturoppsyn kan foreløpig ikke opplyse om konkret alder.

Rovviltnemnda i Region 8 Troms og Finnmark vil vurdere til om de be Miljødirektoratet i å øke kvoten slik at lisensjakten kan fortsette i områdene der bjørn fortsatt gjør skade på sau, opplyser Fylkesmannen.