To alternativer

Styre i Helse Nord har nå informert fagforeningene om hvilke alternativer de går for når det gjelder utbyggingen av Hammerfest sykehus. Ifølge direktør for foretningsutvikkling i Helse Nord, Tor-Arne Hauge finnes det to hovedalternativer.