Tjener 136 millioner kroner

Innlandsfiske i Finnmark gir en omsetning på 136 millioner kroner årlig. Det er finnmarkinger som er fiskere og fisketurister i eget fylke som står for mer enn tre fjerdedeler av denne omsetningen.