NRK Meny
Normal

Tillater mer lakselus for oppdretts-vekst

Fiskeriministeren har gitt etter for press fra oppdrettsnæringen, mener fagsjef for Norske Lakseelver.

Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Når oppdrettere kan søke om fem prosent oppdretts-vekst, innebærer det et krav om at det ikke skal være mer enn 0,2 voksne hunn lus per oppdrettsfisk i snitt.

Det er dobbelt så mye lus som fiskeriministeren la til grunn for et år siden, påpeker fagsjef i Norske lakseelver, Erik Sterud.

– Jeg tror det er oppdrettsindustrien som har mast på henne og sagt at de ikke klarer å holde seg under 0,1 og må tillate høyere grenser. Så har hun gjort det, sier han.

Lakselus
Foto: Paul Kristian Olaussen

– Bringer næringen i grønn retning

Nærings- og Fiskeridepartementet mener de har lagt strenge krav til grunn for en slik produksjonsutvidelse, opplyser de i en pressemelding.

Erik Sterud

Fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

Foto: Norske Lakseelver

I den opprinnelige høringsuttalelsen om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2015, lå kravet på 0,1 voksne hunn lus per fisk.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker forteller at en ny vurdering rundt utfordringene til næringen gjorde at kravet ble 0,2. Hun er ikke enig i at hun har gitt etter for press fra næringen.

– Vi har et helhetlig blikk på hva som er de virkelig utfordringene i næringen. Vi går fra 0,5 til 0,2 lus som krav. Så vi strammer inn på lusekravet. I tillegg har vi sagt at vi skal tillate maks to runder med medikamentell avlusning. Samlet sett mener jeg at hvis mange oppdrettere tar imot dette tilbudet så bringer det denne næringen i klar grønn retning. Det er viktig for at veksten skal være bærekraftig fremover, sier hun.

– Lusa er trussel nummer en

I en statusrapport fra Mattilsynet slås det fast at situasjonen for villaksen er kritisk. Sterud i Norske Lakseelver reagerer på at departementet til tross for rapporten øker maksgrensen på lusa.

– Det er lakselus som er trussel nummer en, og bestandssituasjonen er dårlig mange steder. Miljødirektoratet har også gått ut og varslet at man må stramme inn fisket ytterligere i norske lakseelver fordi innsiget blir dårligere. Og dette er det delvis oppdrettsnæringen som har skyld i, sier han.

Til tross for en endring fra antallet i høringen fra 0,1 til 0,2 lus, er det blant de strengeste kravene som er mulig å få til, samtidig som næringen skal vokse.

– Kravet i dag er 0,5 og nå settes det til 0,2. Vi mener det er fult mulig å få til en vekst og fortsatt ligge lavt på lus. Men det er en realitet at lus er en stor utfordring. Derfor jobbes det også intenst med alle typer tiltak som kan bidra til at vi minimerer luseutfordringen i norsk havbruksnæring, sier Aspaker.