NRK Meny

Til kamp mot to hjertetilbud i nord

Et tverrpolitisk initiativ i landsdelen støtter fagmiljøet på UNN Tromsø som fraråder å etablere et spesialisert hjertesenter ved Nordlandssykehuset. – Vi aksepterer ikke at pasientsikkerheten og det hjertemedisinske miljøet risikerer å bli svekket, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) i Troms.