Tidligere bjørnejeger: – Staten svikter bøndene

Hermann Sotkajærvi har jaktet bjørn siden 70-tallet, og mener det er urimelig at bønder selv må jakte bjørn som dreper sau. Verken staten eller kommunen vil ta på seg ansvaret.

Hermann Sotkajærvi

Hermann Sotkajærvi har jaktet bjørn siden 70-tallet. Han mener staten må ta ansvaret for felling av bjørn.

Foto: Mikkola, Roy, TV2 / Scanpix

– Det er jo selvfølgelig en forferdelig situasjon for bøndene. Staten har lagt det opp slik at bøndene nå må gjøre en jobb som staten er pålagt å gjøre, sier Hermann Sotkajærvi fra Pasvik.

I sommer har det vært enormt mye bjørn i Finnmark, og fellingstillatelse er gitt på tre bjørner så langt. En av bjørnene ble skutt i forrige uke.

Sotkajärvi mener det er helt urimelig at det er bøndene som må ta ansvaret for å danne jaktlag for å felle bjørnene.

Skutt bjørn i Pasvik

En bjørn som viste unormal atferd ovenfor mennesker, ble i forrige uke skutt i Pasvik.

Foto: Statens naturoppsyn

– Staten må ta ansvar

Han er en erfaren bjørnejeger, og har siden 1974 felt over 30 bjørner. Han mener at erfaring og hund som er trent på bjørn er en nødvendighet, da å jakte opp og felle bjørn kan ta alt fra en time til flere måneder.

– Er det farlig å gå på bjørnejakt?

Hermann Sotkajærvi

Hermann Sotkajærvi sier at trening og erfaring er nødvendig under bjørnejakt, og ikke noe bøndene burde pålegges.

Foto: NRK

– Selvfølgelig, om man er så uheldig at man skadeskyter den, da kan den bli farlig. Og da er det selvfølgelig en fordel at man vet hva man holder på med, sier Sotkajærvi.

Han mener at Staten må ta ansvaret for at Varanger igjen skal ha et interkommunalt jaktlag, slik det var før. Etter årsskiftet ville ikke Fylkesmannen betale for den administrasjonen som Sør-Varanger kommune mener er nødvendig for å ha en forsvarlig drift av jaktlaget.

Mener ansvaret ligger hos kommunene

– Kommunen har hatt ansvaret for det interkommunale jaktlaget for Tana, Nesseby og Sør-Varanger i flere år, men vi har ingen mulighet til å fortsette administreringen og har sagt fra oss ansvaret. Det er et statlig ansvar som kommunen har tatt frivillig på seg, sier Håvard Lund, som er plan- og utviklingssjef i Sør-Varanger kommune.

Lars Andreas Lunde

Statssekretær i Klima og- miljødepartementet Lars Andreas Lunde sier at ansvaret ligger hos kommunene.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Statssekretær i Klima og- miljødepartementet Lars Andreas Lunde sier at han er kjent med at Rovviltnemnda i Troms og Finnmark ønsker at departementet skal dekke de kommunale administrasjonsutgiften. Han mener ansvaret ligger hos kommunene.

– Det er kommunens oppgave å dekke utgiftene, ikke bøndene. Jeg er kjent med at det er vanskelig, men innenfor dagen rammer så ser vi ingen muligheter til å dekke disse administrative utgiftene, sier Lunde.

– Det er gratisarbeid av bøndene

Han forteller at de dekker alle lønnsutgifter og kostnader som jaktlagene har under jakten, men ikke selve administrasjonen.

Nestlederen for Rovviltnemnda i Finnmark og Troms, Frode Johnsen, sier at pengene statssekretær Lunde snakker om, stort sett ikke rekker til å felle noen bjørn. Jaktlaget får et bidrag på 15.000 kroner til sammen per felling, som skal dekke utgifter til utstyr, mat og frakt for jegerne.

– Det er ingen som får lønn slik interkommunale jaktlag fikk tidligere. Det forlanges rett og slett gratisarbeid av bøndene, sier Johnsen.