NRK Meny
Normal

Tankskipet flyttet seg 600 meter

Bøkfjorden/Finnmark (NRK): Oljeomlastingsselskapet mener hendelsen med tankskipet som mistet ankerfestet i Bøkfjorden er udramatisk.

M/T Triathlon

MISTET ANKERFESTE: TRIATHLON: Det er dette skipet, som ifølge den greske internrapporten, holdt på å gå på grunn i Bøkfjorden i Finnmark. Bildet er tatt da det 64445 tonn store skipet var i Honningsvåg.

Foto: Roar Jensen

– Dregging forårsaket av høy vind er ikke en uvanlig hendelse. Taubåtene som nå er permanent til stede i Kirkenes som del av Norterminals beredskap, gir sikkerhet for nettopp slike situasjoner, sier Jacob B. Stolt-Nielsen i Norterminal.

Det er Norterminal som arrangerer oljeomlasting i Bøkfjorden i Finnmark, og som har ansvaret for beredskapen.

– Losoldermann Roy Arne Rotnes i Kystverket har tidligere sagt at hendelsen foregikk ganske udramatisk. Det er også vår vurdering, sier Stolt-Nielsen.

Jacob B Stolt-Nielsen

Jakob B Stolt-Nielsen, eier av Norterminal, mener hendelsen var udramatisk.

Foto: Morten Ruud / NRK

Varslet dregging

Ifølge selskapet varslet kaptein på «M/T Triathlon» at skipet hadde begynt å dregge, det vil si at skipet mister sitt initielle ankerfeste og flytter seg med ankeret ute.

Kaptein startet da motor, og holdt skipet i sikker posisjon ved hjelp av denne. Totalt flyttet skipet seg cirka 600 meter fra opprinnelige posisjon før ankeret på ny fikk feste i havbunnen.

Klokken 0548 var taubåter ankommet, og klokken 0606 var los kommet ombord.

Taubåter inngår i Norterminals permanente beredskap i Kirkenes. Korteste avstand til land i løpet av hendelsen var 330 meter. Det var ikke planlagt lasteoperasjoner da hendelsen fant sted, og skipet lå til ankers i påvente av neste lasteoperasjon.

– Frykter neste gang

I TCMs egen rapport er det oppgitt at en del av oljeomlastingen ble fullført to dager tidligere.

Flere miljøorganisasjoner har henvendt seg til NRK etter publiseringen av den greske rapporten, inkludert representanter fra SV. De reagerer alle på at rapporten ikke har vært kjent.

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

– Dette viser at det kan skje en potensiell stor miljøkatastrofe hvis ikke reglene blir skjerpet. Dette er en alvorlig nestenulykke som kunne skadet fuglelivet, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet til NRK.

– Men nå kommer det fram i internrapporten fra det greske selskapet at beredskapen var på plass og mannskapet jobbet effektiv og fikk kontroll på dette. Er ikke dette godt nok?

– De har hatt flaks og unngått et alvorlig uhell. Vi har sett andre episoder der oljeomlasting har skjedd i isfylte farvann, noe som miljødirektoratet i sin tid anbefalte mot. Vi frykter at det neste gang ikke går så bra, som det gjorde denne gangen.

Kort tid etter hendelsen gjorde Norterminal på eget initiativ innskjerpelser i avbruddskriteriene for vind. Miljødirektoratet er ifølge selskapet informert om disse.