Asylsøkerantallet mer enn halvert – men UDI gir svenskene hovedæren

Antall asylsøkere som kom til Norge, har gått ned fra 2.108 for to uker siden – til 968 i forrige uke. Men UDI peker på økt svensk grensekontroll som hovedårsak.

Flyktninger ankommer Storskog tollstasjon

STORSKOG: Stadig færre asylsøkere ankommer tollstasjonen og grenseovergangen mellom Norge og Russland, i Sør-Varanger i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

UDI-direktør Frode Forfang

OPPLEVER ASYLSØKERNEDGANG: UDI-direktør, Frode Forfang, peker på skjerpet svensk grensekontroll som hovedårsak.

Foto: Olav Døvik

– Vi tror at den økte grensekontrollen som Sverige har innført mot Danmark og Tyskland, er hovedårsaken til asylsøkernedgangen.

– Dette fordi endringene i asylsøkertrafikken faller godt sammen i tid med Sveriges tiltak på sine grenseoverganger.

Dette sier UDI-direktør, Frode Forfang, til NRK.

– Men nedgangen har også sammenheng med at det kommer færre via russergrensen i Finnmark, tillegger han.

Tallene som NTB har innhentet er som følger:

  • Antall syrere som kom til Norge, gikk ned fra 699 til 270 forrige uke.
  • Fra Afghanistan kom det 256 personer, mot 606 uka før.
  • Det kom 106 irakere og 102 iranere, også det en klar nedgang fra uke 47.
  • Statsløse gikk ned fra 55 til 32, mens personer fra andre land falt fra 390 til 202.

Endrer ikke UDI-praksis

– Hva har denne utviklingen å si for måten UDI jobber på fremover?

– Egentlig ingenting. For vi må huske på at 1000 asylsøkere pr. uke, fortsatt er et veldig stort antall. Det at det antallet går noe ned gir oss riktig nok et pusterom på kort sikt, svarer UDI-direktør Forfang.

– Men vi har fortsatt et veldig stort behov for mottaksplasser. For det er et stort gap mellom det vi har, og det vi har behov for fremover, sier UDI-direktør Forfang til NRK.

– Vår beskjed: Ikke kom hit

Trond Helleland

PARLAMENTARISK LEDER I HØYRE: Trond Helleland.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Det er svært gledelig at asyltallene går ned. Slik får vi bedre kontroll med situasjonen og blir bedre i stand til å returnere dem som ikke har krav på å være her, sier Trond Helleland (H) til NTB.

Nyheten om at Norge nylig har strammet kraftig inn i innvandringspolitikken er noe som sprer seg raskt i migrasjonsstrømmene og blant menneskesmuglere, ifølge Helleland.

– Vår beskjed til dem som ikke har noe her å gjøre, er kort og godt: Ikke kom hit, sier Helleland.

– Skal vi sikre god hjelp til dem som har krav på beskyttelse, er vi avhengige av en streng og kontrollert innvandringspolitikk. Jeg er glad for at Høyre og regjeringen har fått gjennomslag for dette i Stortinget. Dersom tilstrømmingen øker på igjen utover i 2016 så må det strammes ytterligere til.