Syv av ni partilister i det nye storfylket toppes av Troms-politikere

Organisasjonen For Finnmark frykter fordelingen kan skape en større avstand mellom folk og politikere i det nye fylket. Av dagens partier i fylkestingene går syv av ni til valg med toppkandidat fra Troms.

Nominasjonsmøte Troms og Finnmark Arbeiderparti

Samtaler under nominasjonsmøtet til Arbeiderpartiet i Finnmark og Troms i mars. Cecilie Myrseth er leder for Arbeiderpartiet i Troms. Her sammen med Jonas Gahr Støre som er leder for Arbeiderpartiet sentralt, og Kristina Hansen som nå er ordfører i Nordkapp. Hun ble stemt inn som 2.-kandidat på den nye arbeiderpartilista til Finnmark og Troms.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Da alle partier hadde banket gjennom sine lister til høstens kommune- og fylkestingsvalg, ble det klart at bare to av ni partilister i det nye storfylket Finnmark og Troms toppes av finnmarkinger.

Dette gjelder lister som allerede i dag er representert enten i fylkestinget i Troms eller Finnmark.

De resterende syv listene toppes av politikere fra Troms.

– Det er det vi alltid har sagt, det er kjøttvekten som rår. Det er flest folk i Troms, og dermed får vi denne typen fordeling. Man trenger ikke være spåmann for å se det, sier Torill Olsen.

Hun er nestleder i organisasjonen For Finnmark, som er imot sammenslåing av Norges to nordligste fylker.

Olsen tror det vil bli vanskelig for finnmarkingene å stemme under det historiske fylkestingsvalget til høsten, fordi fordelingen skaper avstand mellom Finnmark og Troms.

– Jeg tenker at det vil fjerne politikerne våre fra folket. Jeg tror det vil føles lengre til makta, og vanskeligere å påvirke, sier Olsen.

Torill Olsen

Torill Olsen er nestleder for organisasjonen For Finnmark, som har hele tiden har kjempet mot sammenslåing av Finnmark og Troms.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Kunne sett «verre» ut

SV og Venstre topper sine partilister med henholdsvis Kirsti Bergstø og Trine Noodt, alle med adresse i Finnmark.

Resten, inkludert fylkenes største parti, Arbeiderpartiet, topper listen med noen med adresse i Troms.

Leder for Troms Arbeiderparti, og stortingsrepresentant for Troms, Cecilie Myrseth, avviser at dette betyr at den politiske kjøttvekten rår.

– Jeg mener det er fullstendig feil. Hvis man ser på fordelingen på resten av listen er det 50/50. Skulle kjøttvekten råde, ville listen sett helt annerledes ut. Jeg er glad den ser ut slik den gjør, sier Myrseth.

Cecilie Myrseth

Cecilie Myrseth er leder for Arbeiderpartiet i Troms, og også stortingsrepresentant. Hun mener det er viktig å huske på at til syvende og sist er det bare en person som vil være øverste sjef i det nye fylket. For henne er det viktigste at det nye fylkestinget gjenspeiler befolkningen i det nye fylkene.

Foto: Lars Åke Andersen

I tillegg til de ni etablerte listene stiller fire andre lister også til valg. Dette er Nordkalottfolket, Alliansen, Partiet De Kristne og Liberalistene. Av disse toppes to av fire med en kandidat fra Finnmark. Nordkalottfolket er i dag representert på Sametinget, og fylkestingslista toppes av Toril B. Kåven fra Alta.

1 av 3 velgere fra Finnmark

Selv om det er en stor overvekt av Troms-politikere helt på toppen av partilistene, er fordelingen jevnere totalt sett i partilistene.

De fleste på venstresiden har omtrent en likevekt av folk fra begge fylker på sine lister, mens det er en liten overvekt av politikere fra Troms på høyresiden.

Men om man tar folketallet til grunn, vil ikke tre av ti partitopper til Finnmark være en veldig skeiv fordeling. Finnmarkingene vil kun utgjøre en tredjedel av befolkningen i det nye fylket etter sammenslåingen.

Tarjei Jensen Bech

Tarjei Jensen Bech kapret 3.-plassen på høstens partiliste for Arbeiderpartiet. Han er fra Hammerfest. På 1. plass kom Bjørn Inge Mo fra Kåfjord og Kristina Hansen fra Nordkapp.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Likevel, fordelingen mellom fylkene er spesiell og utradisjonell. Jo lenger unna man er maktsenteret, jo mer kompenseres man gjennom representasjon og mandat i den norske tradisjonen.

Det sier professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Harald Baldersheim.

Han er overrasket over at det ikke er flere finnmarkinger som topper partilistene, når Tromsø skal være et tydelig maktsenter. Også han mener den politiske avstanden vil bli større.

– Man vil få en større polarisering mellom finnmarkinger og tromsværinger enn om man tok mer hensyn til og fikk flere kandidater fra Finnmark. En geografisk polarisering, sier Baldersheim.

Harald Baldersheim

Harald Baldersheim er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Harald Baldersheim. Han mener det er spesielt og utradisjonelt at bare tre av ti finnmarkinger topper partilistene til det nye fylkestingsvalget.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK