Synes krigsmedaljene kommer for sent

Hans Edvard Berntsen overvintret på Sørøya etter tvangsevakueringen under andre verdenskrig. Nå kan han få medalje for innsatsen han gjorde. Selv synes han det er andre som skulle hatt medalje for lenge siden.

Hans Edvard Bentsen

Hans Edvard Berntsen holdt øye med tyske patruljebåter da han og familien overvintret på Sørøya krigsvinteren 1944/1945. Nå kan han få medalje for innsatsen.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

Kun to finnmarkskommuner har foreløpig meldt inn kandidater til å motta regjeringens minnemedalje for sin innsats under andre verdenskrig.

Medaljen skal tildeles gjenlevende norske og utenlandske personer som enten har bidratt militært eller sivilt i løpet av okkupasjonsårene.

En av de som kan få en medalje er Hans Edvard Bentsen fra Hammerfest. Han var blant de som overvintret på Sørøya krigsvinteren 1944/45. Berntsen sier det er bra at det kommer en slik medalje, men at det skjer 50 år for sent.

– Etter at vi var gått i skjul og dekning var min jobb å bære ved og vann, og å måke snø. Ikke minst måtte jeg holde øye med tyske patruljebåter som rak i alle fjordhull for å se etter folk, sier Berntsen.

Tøffe forhold

Nettopp det å holde utkikk etter tyske soldater kan kvalifisere han til regjeringens minnemedalje. Hans familie var en av de som oppholdt seg lengst på Sørøya i den strabasiøse krigsvinteren fra 1944 til 1945.

Fredag er det 70 år siden Norge fikk sin frihet fra Hitler-Tysklands skrekkregime. Berntsen forteller om tøffe forhold i Finnmark både under og etter krigen.

– Det er så mange som gjorde en strålende innsats under krigen, og spesielt i evakueringstiden. Så her synes jeg selv at jeg stiller langt bak i rekken. Det er mange som er gått bort, som burde vært hedret med en medalje, sier Berntsen.

Mener alle burde få

Cecilie Hansen reagerer på rutiner

Ordfører Cecilie Hansen.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Vardø, Vadsø og Kirkene ble rasert av russiske bomber under krigen. Sør-Varanger var tettpakket med tyske soldater, og de sivile ble involvert i brannslukking og annet hjelpearbeid som en følge av kamphandlingene.

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Cecilie Hansen, mener samtlige gjenlevende finnmarkinger som opplevde krigshandlingene burde få regjeringens minnemedalje.

– I utgangspunktet synes jeg hele befolkningen burde hatt en slags offentlig annerkjennelse på grunn av de sterke krigshandlingene man ble utsatt for, overgrep og andre grusomheter, sier Hansen.

– Bedre sent enn aldri

I løpet av våren og sommeren skal en rekke finnmarkskommuner ta stilling til hvilke innbyggere som kommer inn under regjeringens kriterier for å motta en slik heder.

Hans Edvard Berntsen i Hammerfest synes det er riktig med heder.

– For de som har gjort seg fortjent til det er det riktig. Bedre sent enn aldri. Men mange er gått bort som burde vært hedret, mener han.

Minnemedaljen etter andre verdenskrig

Fylkesmannen i Finnmark etterlyser kandidater til denne medaljen.

Foto: Fylkesmannen i Nordland