Syklister føler seg uønsket

Sykkelgruppa i IL Polarstjernen fikk avslag på sin søknad om å legge inn koordinater til en turløype på et kart, så den kan følges via GPS. Turløypa går delvis inn i Varangerhalvøya Nasjonalpark. Leder i styret i Varangerhalvøya Nasjonalpark, Ragnhild Melleby Aslaksen, sier de ikke ønsker å nekte folk å bruke sykkel i nasjonalparken. De er redd for at utlegging av løype på kart vil føre til større utfart i et område som er veldig sårbart. Det er avisa Sagat som skriver dette.