Syklet på elsykkel i fylla – fikk førerkortet beslaglagt

En person ble fratatt førerkørtet for bil etter å ha syklet på elsykkel i påvirket tilstand.

Elsykler Sluppen i Trondheim
Foto: Morten Andersen / NRK

Politiet i Finnmark meldte i natt om at en person har benyttet seg av elsykkel i ruspåvirket tilstand i Vadsø.

– Grunnen til at patruljen har reagert er måten elsykkelen ble brukt på. Ordet «hasardiøs» sykling med elsykkel ble brukt, sier operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Jan Arne Pettersen.

Sykkel regnes ikke som motorvogn, og man trenger derfor ikke førerkort for å sykle. Men – sykkel regnes som kjøretøy, og da kan politiet ifølge Veitrafikklovens paragraf 21 gjøre en skjønnsmessig vurdering ut fra atferden, på om syklister er skikket til å føre kjøretøyet på en trygg måte.

Pettersen sier personen som syklet var synlig beruset og de vurderte syklingen til å ha stort farepotensial. Han sier at dette er grunnen til at politiet har opprettet sak.

– Juristene kommer til å vurdere det patruljen har rapportert inn i forhold til veitrafikkens bestemmelser om hvordan man skal ferdes i trafikken, sier han.

Laster Twitter-innhold