Sykepleieren ble pensjonist - eldre mistet pleietilbud

Tilbudet til de eldre som trenger hjemmehjelp raknet da en ansatt i kommunens hjemmetjeneste ble pensjonist. Nå må flere flytte til institusjon i Alta.

Hjemmehjelp

BEDRE FØR: Da sykepleieren gikk av med pensjon, ble tilbudet langt dårligere for brukerne av hjemmetjenester i østre deler av Alta kommune.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

For de eldre som har behov for hjemmesykepleie og bor i bygdene i østre deler av Alta kommune, kan en flytting til institusjon i sentral-Alta være eneste løsning.

– Er det bostedsadresse som avgjør om du får et lovpålagt tilbud om

Trine Noodt

ØNSKER TILTAK: Trine Noodt fra Venstre stiller spørsmål om tilbudet av hjemmetjenester er avhengig av hvor du bor i kommunen.

Foto: Finnmark fylkeskommune

hjemmesykepleie eller ikke.

Spørsmålet kommer fra Trine Noodt i Venstre. Hun stiller spørsmålet til ordføreren i kommunestyremøtet i Alta førstkommende tirsdag.

Noodt ønsker også svar på hvilke tiltak ordføreren vil iverksette slik at alle som har behov for hjemmesykepleie, får tilbud om det, uavhengig av bostedsadresse.

– Vi hadde en sykepleier som har jobbet der i en mannsalder. Når hun gikk av med pensjon ble det ikke ansatt en som har bosted der.

Det sier Marie Stavang, som er virksomhetsleder for hjemmetjenestene i Alta Kommune.

Nå skal bygdene i østre-Alta betjenes av sykepleiere som jobber i sone øst som er lokalisert i sentral-Alta.

Det er fortsatt et tilbud til de eldre som bor i bygdene Kviby, Korsnes, Nyvoll, Korsfjord og Store og Lille Lerresfjord. Men det er langt unna det tilbudet de hadde tidligere.

Marie Stavang

VIL HJELPE: Virksomhetsleder for hjemmetjenestene i Alta Kommune Marie Stavang sier det er vanskelig å nå innom alle brukere. Det går mye tid av arbeidsdagen å komme seg til og fra bygdene.

Foto: Kristin Forland / NRK

Behovet for hjemmetjenester har vært økende i østre-Alta sier leder for hjemmetjenestene Marie Stavang.

– Å bemanne slik at man kan gi en tjeneste hver eneste dag, i helgene og seint og tidlig, det er vanskelig. Spesielt siden vi ikke har ansatte som har bosted i disse bygdene.

Men de eldre fra dette området som er pleietrengende har en høyere prioritet i omsorgsboliger i Alta.

Utviklingen i samfunnet er at stadig flere eldre bor hjemme lengre enn det som kan være forsvarlig. Pasient og brukerombudet i Finnmark skrev i sin årsmelding at:

En voksende andel eldre oppgir at de føler seg ensomme og redde når de må bo hjemme lenger enn de ønsker.

Hjemmetjeneste

MÅ FLYTTE: Mange eldre som er pleietrengende må flytte til institusjonsplasser i Alta. Men foreløpig er det ingen ledige plasser å flytte til.

Foto: Colourbox.no

Skal de eldre kunne bo trygt og godt i sine egne boliger fordrer det imidlertid en stor innsats fra hjemmetjenesteapparatet.

– Mange har behov for et bofellesskap med bemanning. Foreløpig har vi litt for få bemannede omsorgsboliger til å kunne tilby dette til alle som trenger det, sier Stavang.

Finnes det ikke plasser hjelper det lite for de eldre at de er prioriterte.