NRK Meny
Normal

Ser ingen fordeler med to sykehus i Vest-Finnmark

Mange Altaværinger gikk i tog for sykehus. Men det vil sende pasientene ut av fylket, konkluderer Helse Nords konsekvensutredning.

Aksjonstog for akuttilbud i Alta

Flere tusen Altaværinger demonstrerte for å få sykehus i Alta. Ifølge Helse Nord vil to sykehus i Vest-Finnmark gi et dårligere tilbud til befolkningen.

Foto: Andrea Lindquist/NRK

Et nytt sykehus skal se dagens lys i Hammerfest innen få år. Det har forsterket kravet fra befolkning og politikere i Alta kommune om å få et sykehus i kommunen. Mange har derfor krevd å få en konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

Nå har Helse Nord kommet med sin utreding. I et 40 siders dokument går Helse Nord gjennom sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Dette dokumentet er ifølge direktør i Helse Nord Lars Vorland, et svar på kravet om en konsekvensutredning av sykehusstrukturen.

Lars Vorland håper dokumentet skal gi informasjonen som befolkningen trenger for å forstå hvorfor de hverken vil flytte sykehuset til Alta, eller ha to sykehus i vest.

– Vi mener to sykehus gir et dårligere tilbud til befolkningen i Vest-Finnmark. Det er dyrere å drive to små sykehus som skal ha full vaktberedskap. Det blir doble vakter og dobbel administrasjon, sier Lars Vorland.

Opprørt over konsekvensutredningen

Trine Noodt - Finnmark Venstre

Venstre sin Trine Noodt mener Helse Nord ikke tar hensyn til avstandene i Finnmark. Hun ønsker seg to sykehus i Vest-Finnmark.

Foto: Andrea Lindquist / NRK

Trine Noodt, Finnmark Venstre, er en av flere politikere som har jobbet for å få en konsekvensutredning. Hun oppfatter ikke utredningen fra Helse Nord som en konsekvensutredning. Noodt mener det er en rapport som ikke har noen faglig verdi.

Noodt mener konsekvensutredningen ikke inneholder noen form risikovurdering av akutt tilbudet. Hun mener derfor utredningen ikke kan brukes som et beslutningsgrunnlag.

– Helse Nord har ingen risikovurdering med hensyn til akuttilbudet på vinterglatte veier, eller på tiden det tar for å frakte en pasient med hjerneslag til et akutthjelp, eller tiden fra akutthjelp via Hammerfest sykehus dersom de ikke kan gjøre noe. Dette er tid som vi vet går utover liv og helse for innbyggerne i Vest-Finnmark.

– Jeg er opprørt på vegne av befolkningen i Vest-Finnmark, at man tar så lett på liv og helse at man ikke går inn for to sykehus med akutt funksjon.

Utredingen skal legges fram i styret i Helse Nord i neste uke, samtidig som man skal bestemme seg for hvor i Hammerfest det nye sykehuset skal bygges opp.

Viktig med sterke fagmiljø

Kirsti Bergstø

Kirsti Bergstø ba om en utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, og er fornøyd med resultatet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

En annen som har bedt om et faglig grunnlag for dagens sykehusstruktur er Kirsti Bergstø fra Sosialistisk Venstreparti.

Utredingen som Helse Nord nå legger fram, er hun godt fornøyd med. I tillegg mener hun det er behov for en politisk debatt om hvordan helsetilbudet skal styrkes, og hvordan man best kan gi bedre tilbud til hele Finnmarks befolkning.

– Jeg er trygg på at hovedlinjene i den strategien som er lagt frem er en klok måte å gi Finnmarks befolkning bedre helsetjenester på, og i tillegg skape sterke fagmiljø, sier Kirsti Bergstø.