NRK Meny

Sykehusstreiken trappes opp igjen

Fagforeningen Akademikerne trapper opp sykehusstreiken og tar to nye sykehus ut i konflikt; Sykehuset Innlandet og Helse Møre og Romsdal. Dagens varsel om opptrapping omfatter 26 leger og psykologer ved Finnmarkssykehuset, Sykehuset Innlandet, Helse Møre og Romsdal, Sunnaas sykehus, ifølge NTB.