Sykehusansatte slår alarm: Forteller om bruk av makt og trusler

På tre år har sju leger sluttet. Nå føler ansatte at en avdeling på Hammerfest sykehus rives i stykker av en dyp konflikt der beskyldningene florerer om bruk av fysisk makt og trusler.

Arnt Johannessen

Overlege Arnt Johannessen er foretakstillitsvalgt for legene ved Finnmarkssykehuset. Sammen med flere andre slår han nå alarm om arbeidsmiljøet på Hammerfest sykehus.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det benyttes belønning og straff alt etter om man er «innafor» hos ledelsen eller ikke. Og ansatte på avdelingen går rundt med en fryktfølelse i hverdagen.

Det forteller en lege om hvordan en intern konflikt skal ha pågått ved en avdeling på Hammerfest sykehus over lengre tid.

Legen har nå sluttet på sykehuset og ønsker å være anonym av hensyn til sin nåværende arbeidssituasjon.

Legen forteller videre om ansatte som blir skviset ut ved at de ikke får slippe til på operasjoner. Og om at bagateller som ikke faller i smak hos ledelsen, blir løftet til å bli store saker.

Vedkommende mellomleder som av en rekke ansatte blir pekt på som årsaken til uroen og konflikten, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene.

– Og om slike saker eksisterer, løses de ikke gjennom media, skriver han i en e-post til NRK.

Føler seg presset

Ifølge eposter, møtereferat og avviksmeldinger NRK har fått tilgang til, er det påstander om at bekymringsmeldinger mot enkelte leger skal være skrevet etter press fra mellomlederen som får beskyldningene mot seg.

Et av eksemplene på hvordan enkelte føler seg forbigått i hverdagen er utelatelse fra operasjoner.

Det er og skriftlige påstander om at leger uten nødvendig godkjenning har fått aksept for å gjennomføre operasjon som ansvarlig lege.

Han kastet meg ut på en brutal måte fra operasjonssalen foran mine kolleger. Jeg har per i dag ikke fått noen forklaring eller beklagelse

Tidligere ansatt lege i mail til ledelsen

Kastet ut pasient

Avdelingen ved sykehuset har også blitt prega av flere alvorlige hendelser.

I forbindelse med en operasjon skal det ha pågått høylytt diskusjon inne på operasjonssalen om hvem som skulle operere, mens pasienten lå våken og ventet.

Denne episoden har i ettertid blitt tolket ulikt, viser interne møtereferater.

Ved et annet tilfelle skal den samme mellomlederen fysisk ha kastet en pasient ut av avdelingen i forbindelse med en konsultasjon. Dette ble opplevd som svært rystende for den eldre pasienten.

En tidligere sykepleier forteller følgende til NRK om episoden:

– Jeg traff på en gråtende, eldre pasient på gangen. Pasienten fortalte at legen hadde blitt sint, tatt pasienten i kragen og kastet vedkommende ut. I årevis har vi dradd lasset sammen, og nå smuldrer det opp på grunn av stor intern uro, sier sykepleieren.

Vedkommende har gått av med pensjon og forteller at hun aldri har opplevd maken gjennom et langt yrkesliv.

Angrep lege

Og det er mer:

En lege ved en annen avdeling på sykehuset ble angrepet og skjøvet over ende av den samme mellomlederen.

Saken ble vurdert politianmeldt, men situasjonen roet seg.

En av flere som var vitne til hele episoden forteller NRK at foranledningen var misnøye med noen prøveresultater og et ønske om å få utført nye prøver. Vedkommende skal da ikke ha godtatt svaret om at nye prøver ikke ville vise noe mer.

Mellomlederen ble da sint og sinneutbruddet gikk deretter over i et fysisk angrep der kollegaen, som på det tidspunktet var vikar, ble skjøvet mot en blomsterkasse.

Føler seg maktesløse

Arnt Johannessen er tillitsvalgt for legene og han bekrefter de konkrete hendelsene som ansatte ved avdelingen forteller om.

Han sier det har vært gjentatte episoder som har vært tatt opp med ledelsen uten at det har ført til noen bedring. Episoder med både trusler og bruk av fysisk makt.

– Hvis det ikke skjer noe nå så står hele avdelingen i ferd med å rakne, sier Johannessen.

– Det er en fryktkultur som har bredt om seg de siste to-tre årene og som har ført til at folk både slutter og blir presset ut. Vi føler oss helt maktesløse fordi de som sitter på toppen med ansvaret ikke klarer å ta tak i problemet og rydde opp.

– Vi ser derfor ingen annen utvei enn å fortelle offentligheten om hvordan forholdene er, sier han.

Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus preges av en arbeidskonflikt som ansatte frykter kan gå ut over pasientene. Ledelsen avviser og sier de har satt i verk tiltak for å løse saken internt.

Foto: Allan Klo / NRK

Varslinger har ikke ført fram

NRK har fått innsyn i en rekke dokumenter, som eposter og møtereferater som viser at ulike episoder har blitt tatt opp, men som likevel ikke har ført til noen løsning på den betente konflikten.

– For min del er dette et tilbakelagt stadium, men flere og flere frykter at forholdene til slutt skal gå ut over sikkerheten til pasientene, forteller en lege til NRK.

NRK får også bekreftet forholdene fra andre leger med lang fartstid på samme avdeling, og som beskriver en avdeling i fritt fall og en sykehusledelse som ikke tar tak.

Leger og ansatte som forteller om forholdene har ønsket å gjøre dette for å sette søkelys på det de mener er uholdbare arbeidsforhold.

Men de har av hensyn til både egne stillinger og kollegaer bedt om å være anonyme av frykt for at det skal få konsekvenser som gjør arbeidssituasjonen enda vanskeligere.

– Har tatt tak

Øverste ansvarlig leder for avdelingen som nå er sterkt preget av intern uro er Bente Brataas.

Hun vil ikke svare på spørsmål fra NRK, men sier gjennom kommunikasjonssjef Ivar Greiner følgende:

Ivar Greiner

Kommunikasjonssjef Ivar Greiner svarer på vegne av avdelingsleder Bente Brataas, men vil ikke kommentere det han karakteriserer som en personalsak.

Foto: Pressebilde / Finnmarkssykehuset

«Vi har en god prosess og vi ønsker ikke håndtere saken i media. Vi har pågående dialog og har iverksatt tiltak for å løse dette internt.»

Finnmarkssykehuset forsikrer at den betente saken ikke påvirker pasientsikkerheten.

Tillitsvalgt Arnt Johansen mener det ikke er tvil om at det kan gå ut over pasientene, blant annet fordi avdelingen har stor gjennomtrekk av fagfolk og arbeidsoppgaver blir liggende for lenge.

– Kjenner meg ikke igjen

Også kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt ved Finnmarkssykehuset understreker at de tar slike saker alvorlig, men at de avstår fra å kommentere det de betrakter som en personalsak.

NRK har forelagt bekymringene og beretningene fra de ansatte for mellomlederen som er involvert i episodene.

Vi har konkret spurt om påstandene om fryktkultur, om ansatte som føler seg forbigått og utelatt, og om episoder med bruk av fysisk makt mot en pasient og en kollega. I tillegg har vi spurt om hvilket ansvar mellomlederen tar for et godt arbeidsmiljø som er til beste for både ansatte og pasienter.

Vedkommende svarer i en e-post til NRK at han ikke kjenner seg igjen i framstillingen og at dersom slike saker finnes, så løses de ikke gjennom media.