Sydvaranger gruve skylder 2,8 milliarder kroner

Et 50-talls kreditorer har meldt seg etter konkursen i Sydvaranger gruve. Totalt skylder gruva 2,8 milliarder kroner, og de fleste kreditorene vil aldri få pengene sine.

Sydvaranger gruve

Sydvaranger gruves to største kreditorer, Dnb og Innovasjon Norge slo gruva konkurs for snart tre uker siden. Bostyreren opplyser nå at gruva skylder 2,8 milliarder kroner.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

370 personer mistet jobbene sine da Sydvaranger gruve ble slått konkurs.

Jernmalmprisene var for lave, og gjelden til selskapet for høy til at selskapets to største kreditorer, Den norske bank (Dnb) og Innovasjon Norge, ville gi ytterligere rente- og avdragsfritak på lån.

Møte på samfunnshuset

Oppsagte gruvearbeidere blir informert om veien videre etter gruvekonkursen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

50 kreditorer rammet

Bostyrer Leif Petter Madsen i advokatformaet Wiborg og Rein har nå fått en god oversikt over den økonomiske situasjonen i Sydvaranger gruve.

Leif Petter Madsen

Leif Petter Madsen, bostyrer Sydvaranger gruve. Her avfotografert i 2003.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

– Vi har til nå registrert at selskapet skylder 2,8 milliarder kroner. Det er ikke snakk om så mange kreditorer, bare rundt 50 stykker, sier Madsen til NRK.

Han bekrefter langt på vei at mange kreditorer aldri vil få betalt det Sydvaranger gruve skyldte dem da selskapet gikk konkurs.

– Det er lite sannsynlig at vi vil få inn penger til å dekke de uprioriterte kreditorene. Så bedrifter i Kirkenes som er bekymret for om dem vil få betalt, har grunn til å være nettopp det, sier Madsen.

Vil ikke kommentere Dnb-tap

Han ønsker ikke å kommentere hvor stort tapet til Dnb er på. Dette blir først gjort offentlig når kreditorlistene blir publisert.

Først skal de såkalte prioritere kreditorene har betalt. Dette gjelder lønns- og feriepengeutbetalinger, skatt og merverdiavgifter. Siden Sydvaranger gruve drev med eksport av jernmalm vil det ikke dukke opp krav fra skattemyndigheter.

Men de fleste bygningene og utstyret i Sydvaranger gruve er pantsatt, så det vil ikke være mulig å få inn penger til å dekke gjeld.

Sydvaranger

Et 20-talls personer jobber med å holde fabrikklokaler og utstyr i gang. Det skal gjøre det lettere med oppstart om noen ønsker å kjøpe selskapet.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Behandlet småbedrifter skånsomt

Det vil dermed ramme små og mellomstore bedrifter i Kirkenes.

– Vi frykter konkurser, siden mange av våre medlemsbedrifter har vært underleverandører til Sydvaranger gruve. Men vi er også bekymret for det generelle næringslivet i kommunen når en så stor aktør som Sydvaranger går konkurs.

Sydvaranger Gruve

Guro Brandshaug, daglig leder Kirkenes næringshage.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Samtidig vet jeg at gruva den siste tiden før konkursen forsøkte å behandle de minste kreditorene skånsomt, slik at tapene for disse bedriftene skulle bli minst mulig, sier Guro Brandshaug, daglig leder i Kirkenes næringshage.

Brandshaug sier kommunen vil merke at gruva nå er gått konkurs, og ikke bare direkte i form av tap i inntekter. Flere hundre mennesker er nå arbeidsledige, mange av dem med høy kompetanse.

Jobber med flere interessenter

Bostyrer Madsen sier det jobbes med en håndfull interessenter med tanke på oppkjøp.

– Det har vært åtte til ti interessenter, og en håndfull realistiske. Vi jobber med å finne en løsning som på sikt kan gi oppstart igjen. Men det blir nok ikke 370 arbeidsplasser og full drift med det første i gruva, sier Madsen.