NRK Meny
Normal

I denne gruva har de brukt 16.000 overtidstimer på et halvår

Enkelte av de ansatte i den kriserammede Sydvaranger Gruve AS har jobbet mellom 300 og 500 timer over vanlig arbeidstid. – Bekymringsfullt, sier tillitsvalgt Henning Bråten.

Ansatte i Sydvaranger gruve etter allmøte

Ansatte i Sydvaranger Gruve har jobbet mer enn 16 000 overtidstimer i løpet av siste halvår.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– De guttene som jobber her har en ståpåvilje og en motivasjon som gjør at det er mulig å jobbe ganske mye i korte perioder, sier Bråten, som er hovedtillitsvalgt i fagforeningen Nordens Klippe.

I juni gikk 400 ansatte med på lønnskutt for å prøve å sikre videre drift av gruven. Nå viser det seg at de også har hatt enorme mengder overtid, hele 16.000 timer så langt i år.

– Det å ha en så stor belastning på enkelte arbeidstakere er ikke heldig over tid, sier Bråten.

Gruven har lenge hatt store økonomiske problemer på grunn av svært lave jernmalm-priser. Lenge var det uvisst om videre drift kom til å bli mulig, men i juli fikk ledelsen på plass nye avtaler med kreditorer og kunder, og har sikret driften frem til oktober i år.

Henning Bråten klubbleder Nordens klippe

Henning Bråten, hovedtillitsvalgt i fagforeningen Nordens Klippe.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

500 timer overtid

Sydvaranger Gruve AS søkte i juli om tillatelse fra Arbeidstilsynet om utvidet arbeidstid for noen av sine ansatte.

Ifølge arbeidsmiljøloven kan overtidsarbeid i utgangspunktet ikke overstige 200 timer innenfor en periode på 52 uker, men bedrifter kan søke om tillatelse for å la arbeidstakere jobbe inntil 400 overtidstimer per år. I Sydvaranger Gruve har flere allerede jobbet over 200 timer, og enkelte over 300, 400 og 500 timer overtid etter bare et drøyt halvår.

– Dette bekymrer meg. Loven gir jo visse muligheter til å jobbe mer enn det som er tillatt, men når man kommer opp i en arbeidsmengde som er så stor, så tidlig på året, så er det mye, sier Bråten.

Mister ansatte

Sydvaranger Gruve

Mange ansatte i Sydvaranger Gruve har sluttet på grunn av den usikre fremtiden til selskapet.

Foto: Teknisk Ukeblad

Ifølge søknaden skyldes dette omorganisering, sykdom og opplæring av nye ansatte.

Mange har sluttet på grunn av gruvas usikre fremtid, og det har vært vanskelig å rekruttere nye ansatte."[O]vertid har derfor vært benyttet for å unngå driftsstans", skriver Sydvaranger gruve i søknaden til Arbeidstilsynet.

– Her har man kanskje tillatt seg et nivå på arbeidsstokken som er for lavt. Og det er klart, har du mindre folk å fordele det på, så er det jo noen som må jobbe mer, sier Bråten.

– Allikevel mener jeg at man som bedrift skal kunne spre overtida på flere ansatte for å jevne ut belastninga.

Sydvaranger Gruve

Overtidsbruk øker faren for ulykker og feil, og for helseskader, ifølge Arbeidstilsynet.

Foto: PIERA BALTO / NRK

Øker faren for uhell

Ifølge Arbeidstilsynet er det bevist en sammenheng mellom overtidsarbeid og en rekke lidelser, blant annet hjerteinfarkt, søvnforstyrrelser og nedsatt immunforsvar. I tillegg øker risikoen for ulykker og feil.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene kan, ifølge jurist Vivian Mikalsen i Arbeidstilsynet, bli en politisak.

– Jeg kan ikke si noe spesifikt om denne saken, men generelt sett er brudd på disse bestemmelsene straffbart. Hvis vi kommer på tilsyn til et sted med store brudd, så vil vi kunne anmelde det.

– Deler tillitsvalgtes bekymring

Ifølge pressetalsmann Harald Martinsen deler Sydvaranger Gruve Bråtens bekymring.

– Vi har ikke andre kommenterer i øyeblikket enn at vi understreker at vi er enige i Hennings bekymringer, og at dette slettes ikke er er en ønsket situasjon, skriver Martinsen i en e-post til NRK.

– Men med flere fratredelser grunnet den store usikkerheten kombinert med problemene med å skaffe kompetent arbeidskraft lokalt, så har vi måttet ty til slike løsninger på midlertidig basis.

Ettersom gruven er i en prosess med Arbeidstilsynet så finner de det ikke riktig å komme med ytterligere kommentarer, ifølge Martinsen.