Sverige urolig over norsk oljeutvinning i nord

– Vi ser med en viss uro på at Norge åpner opp for mer oljeutvinning i Barentsregionen, sier den svenske miljøministeren Karolina Skog.

Arctic Sunrise demonstrasjon

Sveriges miljøminister lufter en viss bekymring for mer oljeutvinning i Barentshavet - slik Greenpeace i flere år har vært imot.

Foto: Greenpeace / Greenpeace

Onsdag og torsdag denne uken møtes klima- og miljøministerne i Finland, Russland, Sverige og Norge til konferanse i Vadsø, der de skal diskutere hvordan regionen kan bidra til å oppfylle målene i Parisavtalen.

Konferansen arrangeres av Barentsrådet, den regionale samarbeidsorganisasjonen for Barentsregionen.

Svensk uro

Karolina Skog, Sveriges miljøminister, fra Miljöpartiet.

Sverige miljøminister, Karolina Skog, er bekymra for den norske oljeutvinninga i nord.

Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

– Vi ser med en viss uro på at Norge åpner opp for mer oljeutvinning i Barentsregionen, men jeg har likevel respekt for de vanskelige avveiningene Norge må ta, noe vi ikke har i Sverige på samme måte.

Det sier den svenske miljøministeren Karolina Skog fra Miljöpartiet. Sverige overtar nå ordførervervet i Barentsrådet, og Skog sier at klimasakene fortsatt får høy prioritet i barentssamarbeidet.

– Temperaturendringene i nord går dobbelt så raskt som ellers i verden, så vi har ingen tid til å vente. Alle land og regioner må gjøre alt de kan for å ha et konkret klimaarbeid så vi kan få ned utslippene av CO₂ og andre klimagasser, sier Sveriges miljøminister.

Klimakonferanse i Vadsø

Sammen med klimaministere fra Barentsregionen, er klima- og miljøminister Vidar Helgesen på plass i Vadsø.

Foto: Philip Andre Johannesborg / NRK

«Olje og Jazz»

Samtidig med miljøministrenes møte i Vadsø arrangeres «Olje og Jazz» i Honningsvåg. Der skal de snakke om verdiskapinga i olje- og gassutbygginga i Barentshavet.

Forventningene i Finnmark er store, til tross for utsiktene til lavere lønnsomhet i hele olje- og gassindustrien.

– Vi er i omstilling

Norges miljøminister Vidar Helgesen sier at Norge er i omstilling.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Miljøminister Vidar Helgesen sier framtidas debatt om olje- og gassvirksomhet i Norge vil avgjøres av internasjonal miljøpolitikk.

Foto: Tor Willy Ingebrigtsen / NRK

– Vi vet at Parisavtalen krever at vi beveger oss bort fra fossil energi. Men også FNs Klimapanel slår fast at vi kommer til å ha olje i energimiksen i lang tid framover, sier Helgesen.

Han tror klimapolitikken kommer til å bli strammere og strammere, både i Norge, i Europa og globalt.

– Og det vil bety at det blir mindre lønnsomt over tid å utvinne fossile ressurser. Det må det, for skal vi nå målene i Parisavtalen, går det i den retningen. Og det betyr også at mange av de diskusjonene som vi nå har i Norge om hvor lønnsom olje- og gassvirksomheten vil være over tid vil avgjøres av internasjonal klimapolitikk, sier Vidar Helgesen.

Klimamøte i Vadsø

Vidar Helgesen på miljøministermøte i Vadsø.

Foto: Philip Andre Johannesborg / NRK

Barents 2050

Under konferansen i Vadsø skal ministerne fra de fire landene blant annet snakke om den nye Barents 2050-rapporten, som er bestilt av Klima- og miljødepartementet og utarbeida av VVT Technical Research Centre of Finland.

Rapporten peker på hvordan regionen kan bidra til å oppfylle målene i Parisavtalen. Ambisjonen er at studien skal bidra til å etablere et mer omfattende samarbeid om klimaspørsmål i Barentsregionen.