Svekker flyforbindelsen

Nye endrede og økte avgifter gjør det vanskeligere å drive flyselskap der folk trenger flyforbindelsen mest, mener Widerøe. Selskapet lister opp en rekke endringer i avgifter som betyr flere millioner i ekstra utgifter. Det skriver Dagsavisen. Flyseteavgiften rammer hardest, og ifølge Widerøe har avgiftene på enkelte strekninger økt med over 50 prosent.