Svakhet i tunnelen

Før helga kom en rapport fra Statens Havarikommisjon med kraftig kritikk av sikringssystemene i Gudvangentunnelen i Sogn, der spesielt viftesystemene inne i tunnellen er i fokus. Nordkapptunnelen har samme system. Brannsjefen i Nordkapp medgir at dette er en svakhet, men påpeker at det bør gjøres mer for å stoppe kjøretøy av dårlig standard fra å kjøre inn i tunneller.