NRK Meny

Svak informasjonssikkerhet

Helse Nord har ikke god nok kontroll på hvem som kan lese din pasientjournal. Riksrevisjonen har avdekket svakheter i datasystemene, blant annet at helsearbeidere har tilgang til pasientopplysninger utover tjenestebehov. Styret i Helse Nord ber derfor om at det lages en plan som sikrer informasjonen i datasystemene. Saken skal opp på styremøte i dag.