SV: – Høyre er passiv i asylkrisen

SV etterlyser vilje i Høyre til å jobbe internasjonalt for å få ned antallet nye asylsøkere.

Asylsøkere på grensen ved Storskog

Asylsøkere med sykkel på vei over grensen mellom Norge og Russland høsten 2015.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

SV mener det er på høy tid at regjeringa tar initiativ til å få en ansvarsfordeling for asylsøkere i Europa.

Karin Andersen

– Internasjonale avtaler må reforhandles, sier Karin Andersen.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

De reagerer nå på uttalelsene fra Finnmark Høyre, som frykter at det kan komme 100 000 flyktninger i måneden over Storskog.

– Nå har vi sittet i flere år og sett på at Hellas og Italia kneler under det ansvaret de har for flyktningene uten at Høyre har villet være med på noen forslag som kunne gjort at disse landene hadde blitt avlasta litt, sier SVs stortingsrepresentant Karin Andersen.

– Det er først når det kan ramme Norge at Høyre reagerer og sier noe må gjøres.

– Må dele på ansvaret

Stortingsrepresentanten understreker at Storskog er Norges eneste yttergrense i Schengen-samarbeidet i likhet med grenseoverganger i Hellas og Italia.

Jo Inge Hesjevik

Leder i Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik frykter at det kan komme 100 000 flyktninger i måneden over Storskog.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Det er på tide at man nå får på plass internasjonale avtaler som gjøre at vi deler på dette ansvaret som vi åpenbart må, sier Karin Andersen.

Leder av Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik frykter at migranter vil foretrekke å ta tog til Kolahalvøya og reise over grensa over til Norge framfor å ta seg over til Hellas som mange gjør i dag.

– Hvis alle som kommer til Russland kan ta toget til Storskog og melde seg som flyktning i Norge, vil det være en enklere vei inn i Europa enn det å ta seg over til Hellas i dag, sier Hesjevik.

Han frykter at grensa mellom Russland og Norge skal bli hovedveien inn i Europa.

Asylsøkere ankommer Storskog tollstasjon

5447 asylsøkere kom fra Russland til Norge over grensen på Storskog i 2015.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Vil fornye avtale

Karin Andersen i SV mener derimot regjeringa nå må ta initiativ til å få reforhandlet Dublin-avtalen som sier at det første landet asylsøkere kommer til, har ansvaret.

I følge Andersen har regjeringa vært imot en reforhandling av avtalen.

– Den avtalen har SV og Europarådet sagt i flere år at vi må forandre fordi den legger alt for stort ansvar på noen land. Det er helt åpenbart at denne avtalen må reforhandles. Det har SV foreslått i Stortinget, og Høyre har stemt imot. Det er først nå når dette berører oss i nord at de begynner å se alvoret, sier Karin Andersen.

– Man har tålt inderlig godt at et fattig land som Hellas eller Italia har måttet bære et enormt ansvar for dette alene. Det er først når det rammer oss selv at man ser at avtalen er urimelig, sier Karin Andersen.