Pengene fra denne billettluka vil den nye ordføreren ha selv

Etter maktskifte i Nordkapp vil kommunen være med på å drifte en av Norges største turistatraksjoner. De håper på ni millioner kroner ekstra i kommunekassen.

Bilettluka ved Nordkapplatået

Det koster 285 kroner for voksne å komme inn på platået. Det inkluderer parkering og tilgang til utstillinger.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Etter 72 års styring måtte Arbeiderpartiet i Nordkapp legge ned ordførerklubben i høst. SV og Senterpartiet ble enige om å samarbeide etter valget, med ett mål for øye: å få mer av kaken på Nordkapplatået.

For akkurat dette har vært en langvarig strid. I juni ble det klart at kommunen, etter mange innspill, fortsatt ville la private aktører ta betalt for å besøke området.

Dermed sa de også nei til å åpne for offentlig forvaltning.

Men med ferskt flertall for SV og Sp snur kommunen, og åpner for å drifte deler av Nordkapplatået selv. Nyvalgt ordfører Jan Olsen (SV) ser blant annet på parkeringspenger som mulig inntektskilde.

– Med 30.000 besøkende, som i dag, som betaler en høy avgift på 300 kroner, kan vi få inn ni millioner kroner i parkeringsavgift, sier Olsen.

Det er anslått at Scandic tjener rundt 50 millioner kroner på turisme på Nordkapplatået i året.

Jan Olsen (SV) er fersk ordfører i Nordkapp

Jan Olsen er fersk ordfører for SV i Nordkapp. De siste 72 årene har Arbeiderpartiet styrt.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Lukrativ severdighet

Organisasjonen Norsk Friluftsliv mener Arbeiderpartiet gikk imot friluftsloven da de vedtok å la Scandic ta inngangspenger også for friluftsområdene på Nordkapp. Dette vil den nye ordføreren endre på.

– Vi får sørget for at det ikke blir en stor campingplass på platået. Bobiler kan heller komme ned fra fjellet, ta inn på campingplasser og benytte seg av andre tilbud i kommunen, sier Olsen.

Scandic på sin side mener de ikke har brutt friluftsloven, og sier det er lovlig å ta betalt for å tilrettelegge et turistmål.

– Nordkapplatået er et av Europas mest værharde plasser. Det koster å holde det åpent og trygt hele året. Scandic har investert i tilrettelegging med gjerder og stier og vi drifter området med snøbrøyting, renhold, toaletter og vedlikehold. Det er ikke gratis. Åtte måneder i året går vi med tap, men vi holder åpent året gjennom for å sikre helårs arbeidsplasser i kommunen, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Hotels Norge.

– Dessuten vil vi sikre at lokale aktører kan bringe gjester til platået også om vinteren. Hele reiselivet i Nordkapp er avhengig av helårsdrift på platået.

Nordkapp i snø oktober 2019

Det er friluftsområdene på Nordkapplatået partiene diskuterer. Scandics drift i Nordkapphallen skal fortsette som i dag.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Nordkapplatået er i dag regulert til privat drift. Finnmarkseiendommen eier tomta, som Rica fester. Scandic drifter all aktivitet og infrastruktur der. SV og Sp vil nå sette i gang med å gjøre området offentlig.

Men de vil fortsatt la bedriften drifte Nordkapphallen, slik som i dag.

– Vi har vedtatt bygge- og deleforbud i påvente av ny områderegulering. Det er for å sikre offentlig tilgang på Nordkapplatået. Det er viktig at uansett hvem som eier anlegget i framtiden, så får alle tilgang til å bruke det, sier varaordfører Tor Mikkola (Sp).

I dag har kommunens innbyggere tilgang på platået gratis, mens alle andre må betale for å komme innenfor billettluken.

Nordkapphallen

Hotellkjeden Scandic eier og driver bygningene på Nordkapplatået i dag. Det vil ikke kommunen endre.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Frykter konsekvenser

Arbeiderpartiet mener forbudet kommunestyret gjorde er ulovlig. Leder i Nordkapp Ap, Kari Lene Olsen, viser tiser til at forslaget ikke var på dagsorden, og at det ikke var utredet på forhånd.

– Jeg tror det får konsekvenser for kommunen, og at vi får et søksmål mot oss. Arbeiderpartiet kommer til å sende en lovlighetsklage på dette, sier Kari Lene Olsen.

Kari Lene Olsen

Kari Lene Olsen (Ap) er bekymret for hva den nye politiske ledelsen kommer til å gjøre.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Ordfører Jan Olsen er ikke bekymret for et søksmål.

– Hvis noen kommer for å saksøke oss for å gjøre det loven gir oss anledning til å gjøre, så får de bare gjøre det. Jeg kan love dem en hard kamp, sier Jan Olsen.