SV krever rettferdig skattereform

SV forventer at forhandlingene om skattereform på Stortinget munner ut i et mer rettferdig system enn i dag. Samtalene om skattereform har gått tregt siden regjeringspartiene la fram en skisse for to uker siden. SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen sier at alle partier må strekke seg for å få til et bredt forlik. Enn så lenge sitter også SV ved forhandlingsbordet. (NTB)