NRK Meny

Styrer mot 20 millioner i minus

Alta kommune har i år brukt 20 mill mer enn budsjettert. Det viser regnskapsrapporten for 1. halvår. Det er tjenesteområdene helse/sosial og oppvekst/kultur som i hovedsak rapporterer om
merforbruk. Ifølge rådmann Bjørn Atle Hansen er kostnadsutviklingen innenfor tjenesteområdet helse/sosial bekymringsfull.