Strid om Nessebys historie

Staten har vært aktiv som grunneier i Nesseby mye lenger enn det som hittil er lagt til grunn. Det hevdet FeFos advokat i Høyesterett, der bygdelagets krav om styring over utmarka blir behandlet. FeFo viser til jordutvisninger fra 1775, mens Utmarksdomstolen bygger på at dette først skjedde fra 1824.