Streik kan utsette åpning av nytt sykehus

Flere av dem som er tatt ut til streik ved sykehuset i Kirkenes arbeider med planene om nytt sykehus.

Andreas Ertesvåg

Andreas Ertesvåg, lokal streikeleder for fagforeningen Akademikerne Helse i Sør-Varanger, sier de har tatt ut flere som jobber med planlegging av det nye sykehuset i streiken som startet onsdag.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Målet er først og fremst å ramme arbeidsgiver. Det gjør vi ved å ta ut leger som ikke jobber akutt eller med barn, kreft eller psykiatri, sier Andreas Ertesvåg, lokal streikeleder for fagforeningen Akademikerne Helse i Sør-Varanger.

I Finnmark er det syv personer som er tatt ut i streiken, alle ved sykehuset i Kirkenes. Tre av dem som er tatt ut jobber i dag som leger, mens resten er på ingeniør-siden av drifta ved sykehuset.

Blant annet planlegger de det nye sykehuset.

Streikelederen er redd streiken kan få konsekvenser for bygginga av det nye sykehuset.

– Det er avhengig av hvor lenge streiken varer. Men det kan bli utsettelser hvis den varer lenge, sier han til NRK.

Nye Kirkenes sykehus

Det nye sykehuset skal etter planen stå ferdig i 2017. Kostnadsrammen for det nye sykehuset er 1,46 milliarder kroner.

Foto: Grafikk: Momentum Arkitekter AS

Mekling brøt sammen

Meklingen mellom Akademikerne helse og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen, og leger ved flere sykehus har nå går ut i streik.

Striden står om hvordan vaktene skal organiseres. Akademikerne ønsker kollektivt avtale vakter, mens Spekter ønsker individuelt planlagte vakter.

Ifølge de streikende kan en individuell vaktplan føre til uforsvarlige lange og mange vakter.

– Gjør det vanskelig

Arbeidsgiverne på sin side mener kravene til Legeforeningen vil gjøre det vanskelig for sykehusene å planlegge tilbudet til pasientene i tråd med de nye pasientrettighetene.

– Det er store utfordring for sykehusene som skal gjennomføre ny spesialistutdanning for leger, sier Gunnar Larsen, kommunikasjonsdirektør i arbeidsgiverforeningen Spekter.

Forhandlingsleder for fagforeningen Akademikerne, Rune Frøyland sier de tar ut 194 medlemmer i hele landet.

– I Finnmark er det også tre leger som jobber med rehabilitering, så det vil nok være noen timer som blir utsatt. Det må vi regne med, men det er ikke noen fare for liv og helse. Det er et veldig moderat uttak, sier han.

Streik Kirkenes sykehus

Streikevakter tok onsdag oppstilling utenfor sykehuset i Kirkenes i dag tidlig.

Foto: Amund Trellevik/NRK