Støttegruppa til Frode Berg: – Forventer at norske myndigheter får Berg hjem

Etter at Frode Berg i dag fikk sin dom, mener nordmannens støttespillere i Kirkenes at norske myndigheter nå må få den spiondømte hjem.

Øystein Hansen, leder støttegruppe Frode Berg

Lederen for støttegruppa til Frode Berg, Øystein Hansen, sier at familien trolig trenger litt tid for å fordøye dommen.

Foto: Arne Egil Tønset

– Dommen er det første skrittet mot en avslutning av saken, sier Øystein Hansen, som er talsmann for støttegruppa til Frode Berg i Kirkenes.

De forventer nå at den norske regjeringen sine samtaler om Frode Berg med russiske myndigheter vil bli fulgt opp.

Statsminister Erna Solberg møtte nylig Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg. Støttegruppa mener at det her skal ha blitt gjort avtaler som skal få Berg raskt tilbake til Norge og Kirkenes.

– Erna Solberg sa hun skulle gjøre det som er best for Frode Berg. Nå får vi vite om hun mente det hun sa, og gjort de avtalene som gjør at Frode kommer hjem. Det er de som står bak at han sitter fengslet i Russland. Så de må nå sørge for at han kommer hjem, sier Hansen.

Legger press på myndighetene

Støttegruppa til Frode Berg har samlet inn penger til saken, men foreløpig stoler de på norske myndigheter. De avventer derfor avreise til Russland for å møte sin sambygding.

De forventer at diplomatiet skal gjøre en jobb, og at norske myndigheter følger opp det de har gitt lovnader om.

– Vi forventer nå at han skal hjem, hjem, hjem. Det største ansvaret ligger på den norske regjeringen, sier Hansen, som påpeker at det er norsk etterretning som har fått han fengslet i Russland.

Olav Øygard

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme Olav Øygard har besøkt Frode Berg i det russiske fengslet. Han håper at dommen gjør det lettere for Berg å returnere til Norge.

Foto: Eskil Mehren / NRK

– En lettelse

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme Olav Øygard er en av få nordmenn som har besøkt Frode Berg i fengslet i Moskva.

Han hadde håpet på en mildere dom, men biskopen tror uansett at Frode Berg er glad for at dommen endelig har falt.

– Jeg tror han er lettet over at det har falt en dom, og han har et godt håp om dette gir et godt grunnlag til å komme hjem, sier Olav Øygard.

Biskopen har også et klart inntrykk av at Berg har stor tro på en løsning, selv om han er blitt dømt til 14 år i fengsel.

– Frode sitt håp er å komme hjem så raskt som mulig. Lengden på dommen er ikke det viktigste.

Også Frode Bergs venn Trine Hamran, som nylig skrev bok om saken sier det er beklagelig at det er Frode Berg som nå står i retten i Moskva og får en dom som hun mener skyldes en feil som norsk etterretningstjeneste har gjort.

– Norske myndigheter må derfor ta ansvar for å få Berg hjem, sier hun.

Ane Haavardsdatter Lunde

Konstituert underdirektør i UDs kommunikasjonsenheten, Ane Haavardsdatter Lunde, vil ikke si så mye om hvordan de jobber videre med Frode Berg-saken.

Håp om utlevering eller benådning

Mange håper at dommen vil føre til at norske og russiske myndigheter raskt vil finne en løsning slik at 63-åringen blir benådet eller utlevert til Norge. Et tredje alternativ vil være et såkalt agent-bytte mellom Russland og Vesten.

Utenriksdepartementet sier til NRK at de fortsatt jobber med å ivareta nordmannens interesser.

– Vi tar dommen til etterretning. Norske myndigheter jobber fortsatt med å ivareta Frode Bergs interesser på best mulig måte, og ønsker at han skal komme tilbake til Norge, sier Ane Haavardsdatter Lunde, konstituert underdirektør i UDs kommunikasjonsenheten.