Stortingspolitiker hardt ut mot spion-konferanse: – Naiv og konspiratorisk

Anders Werp (H) ber arrangørene av Norges første etteretningskonferanse gjøre hjemmeleksene før de reiser spørsmål om åpenhet i etterretningstjenestene.

Etterretningskonferansen, Vadsø

Rundt 100 personer var tilstede da den første konferansen om etterretning i Norge ble åpnet i Vadsø mandag. Målet med konferansen er å skape mer åpenhet rundt den norske Etterretningstjenesten og hvilke oppdrag de har rundt om i lokalsamfunnene i Nord-Norge.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Jeg synes konferansen som arrangeres i dag bærer preg av en naiv og konspiratorisk teori som jeg ikke deler, sier Anders Werp, stortingsrepresentant for Høyre og første nestleder i justiskomiteen.

I dag startet konferansen «Etterretning som demokratisk blindsone» i Vadsø.

Etterretningskonferansen, Vadsø

Fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap) åpnet konferansen.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Bak konferansen står blant annet NRK-journalist Bård Wormdal, som har skrevet to bøker om norsk og amerikansk etterretning i Nord-Norge og på Svalbard.

Både forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og etterretningssjef Morten Haga Lunde har de siste dagene gått hardt ut mot konferansen.

– Vi skal overvåke e-tjenesten

Werp mener arrangørene ikke har gjort hjemmeleksene godt nok.

– Spørsmålene om e-tjenestenes demokratiske kontroll er alltid et aktuelle. Men da må man også gjøre hjemmeleksen før man problematiserer og mistenkeliggjør tjenesten, sier Werp og lister opp:

Anders B. Werp

Anders Werp, stortingsrepresentant for Høyre og første nestleder i justiskomiteen.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Senest før sommerferien sa et samlet storting at vi skal gi sikkerhetstjenestene flere virkemidler fordi sikkerhetssituasjonen krever det.

– Samtidig sa Stortinget at vi kommer til å styrke EOS-utvalget som skal overvåke forsvarets etterretning og de kontrollorganene som kontrollerer politiet, sier Werp.

Vil ha samtalen ut i offentligheten

– Werp burde etter mitt skjønn ønske velkommen ansvarlige aktører som ønsker å bidra til en informert debatt, sier Tone Bleie, en av arrangørene av etterretningskonferansen.

– De spørsmålene som ble tatt opp på Stortinget er ikke nødvendigvis blitt skikkelig debattert i norsk offentlighet.

Bleie understreker at personene som holder innlegg på konferansen er høyt informerte personer som alle som en mener at Norge trenger en etterretningstjeneste. Men hun mener de raske endringene i storpolitikken krever en mer åpen samtale.

– Det går så fort både teknologisk, politisk og militært at det kanskje aldri har vært så viktig å ta fatt på dette i en breiere offentlighet enn den Werps snakker om, sier hun.

Mener tiden er mer usikker

Werp mener på sin side at det er mange gode grunner til at e-tjenestene og sikkerhetstjenestene er unntatt offentligheten.

– Vi må ivareta våre nasjonale interesser mot en stadig mer selvhevdende nabo. Vi har en mer usikker tid, terroren truer og det er sterke krefter som har demokratiet som fiende.

– Kan en slik konferanse være til skade for norsk sikkerhet?

– Jeg vet ikke om jeg kan gå så langt her og nå. Men jeg er i alle fall sikker på at denne diskusjonen er det flere som følger med på – med stor interesse. Man lurer på hvor samlet Norge står bak den sikkerhetspolitiske utfordringen vi står overfor, sier Werp.

– Kan man si at konferansearrangørene fungerer som nyttige idioter?

– Jeg er fristet til å si det, men skal avstå, sier Werp.